NIEUWE WET- EN REGELGEVING
In verband met de inwerkingtreding van de nieuwe Advocatenwet en de Verordening op de advocatuur per 1-1-2015 wordt de website van de Nederlandse orde van advocaten de komende tijd aangepast aan de nieuwe regelgeving. Het kan voorkomen dat u op deze website verwijzingen naar de oude regelgeving aantreft. Deze verwijzingen worden zo spoedig mogelijk aangepast.

De nieuwe regelgeving vindt u onder Nieuwe regelgeving per 1-1-2015.

Onze excuses voor dit ongemak.
Studenten   veelgestelde vragen   Hoe word je advocaat?

Hoe word je advocaat?

Om advocaat te worden moet je een bachelor Rechtsgeleerdheid en een master Nederlands recht aan een Nederlandse universiteit hebben afgerond. Tijdens je opleiding kun je 'civiel effect’ behalen, hiermee voldoet de opleiding aan de eisen voor toegang tot zowel de advocatuur als ook de rechterlijke macht.
Wanneer je je rechtenstudie succesvol hebt afgerond, kun je advocaat-stagiaire worden. Je volgt dan de verplichte beroepsopleiding advocaten. Deze opleiding bestaat uit drie leerlijnen: Burgerlijk (proces)recht, Bestuurs(proces)recht en Straf(proces)recht.