Advocaten   Voor uw praktijk   Centrale Controle Verordeningen   Uitgelicht   CCV 2015

DIGITALE CENTRALE CONTROLE OP DE VERORDENING 2015

Iedere advocaat, die in 2015 op het tableau stond ingeschreven is - in het kader van de centrale controle op de verordening (CCV) - verplicht opgave over het jaar 2015 te doen. Dit gebeurt via de individuele opgave en de kantooropgave.
De CCV bestaat uit verschillende categorieën vragen die betrekking hebben op de Verordening op de advocatuur en de Wwft.

Hieronder treft u de belangrijkste punten met betrekking tot de CCV over 2015 aan.

WAT BETEKENT DAT VOOR U?

  • Er kan alleen digitaal CCV-opgave gedaan worden. Daarop is geen uitzondering mogelijk.
  • Om de CCV-opgave te doen heeft u een geldige advocatenpas nodig. Let op de vervaldatum van uw pas. Indien uw advocatenpas voorafgaand of tijdens de CCV verloopt kunt u nu een nieuwe pas aanvragen
  • In de week van 4 januari 2016 ontvangt u per e-mail een link waarmee u toegang krijgt tot het doen van CCV-opgave (https://ccv.advocatenorde.nl). De deadline voor het invullen van het formulier is 29 januari 2016.
  • Uitstel tot het doen van CCV-opgave is niet mogelijk. Indien u niet in de gelegenheid bent CCV-opgave te doen binnen de gestelde termijn (29 januari 2016), dient u contact op te nemen met de deken in uw arrondissement. Het niet tijdig doen van CCV-opgave kan leiden tot een dekenbezwaar op grond van artikel 46f Advocatenwet.

Individuele opgave
De indivuele opgave kan door de advocaat zelf gedaan worden of door een daartoe door de advocaat aangewezen gemachtigde. Meer informatie over (het aanwijzen van) gemachtigden. Ook advocaat-stagiaires, EU-advocaten en rechters in opleiding dienen CCV-opgave te doen.

Kantooropgave
Voor alle kantoren is bij de NOvA een kantoorverantwoordelijke geregistreerd. De kantoorverantwoordelijke is de advocaat die namens het kantoor verantwoordelijk is voor onder andere de CCV-opgave van het kantoor. De kantoorverantwoordelijke moet werkzaam zijn op het kantoor zelf. Deze advocaat hoeft de CCV-kantooropgave niet daadwerkelijk zelf te doen. Hij kan daarvoor een ander persoon (ook een niet-advocaat) machtigen. Dit kan via “Pasbeheer” op https://advocatenpas.advocatenorde.nl.

Indien de kantoorverantwoordelijke wijzigt, dan dient dat doorgegeven worden aan adres@advocatenorde.nl. Daarbij moeten de volgende gegevens verstrekt worden: voorletters, tussenvoegsel, achternaam, A-nummer, functie en het rechtstreekse e-mailadres.

Eenmanskantoren
Kantoren waar volgens onze registratie één advocaat werkzaam is, krijgen het kenmerk eenmanskantoor mee. Bijvoorbeeld een nevenvestiging van een kantoor waar één advocaat werkzaam is, wordt gezien als eenmanskantoor.

De opgave voor eenmanskantoren is in twee delen opgesplitst: een kantoorgedeelte en een individueel gedeelte. Voor beide gedeeltes moet een eigen formulier worden ingevuld. Dit betekent dat een eenmanskantoor twee formulieren moet invullen, waarbij voor beide formulieren apart moet worden ingelogd.

Meerdere vestigingen
Indien uw kantoor meerdere vestigingen heeft, is het mogelijk slechts voor één van de vestigingen de kantooropgave in te vullen. Voor de andere vestigingen dient u vervolgens in te loggen bij de kantooropgave en in het formulier aan te geven voor welke vestiging de kantooropgave is ingevuld.

OVERIGE INFORMATIE OVER DE CCV

 

CONTACT

Heeft u vragen over de CCV dan kunt u contact opnemen met de afdeling Toezicht van de NOvA via 070- 3353578 of ccv@advocatenorde.nl