Advocaten   Voor uw praktijk   Centrale Controle op de verordening

CENTRALE CONTROLE OP DE VERORDENING

De centrale controle op de verordening over 2015 is afgerond. Te zijner tijd volgt op deze pagina meer informatie over de CCV over 2016.
 

CCV 2015

 

Contact

Heeft u vragen over de CCV dan kunt u contact opnemen met de afdeling Toezicht van de NOvA via 070- 3353578 of ccv@advocatenorde.nl