NIEUWE WET- EN REGELGEVING
In verband met de inwerkingtreding van de nieuwe Advocatenwet en de Verordening op de advocatuur per 1-1-2015 wordt de website van de Nederlandse orde van advocaten de komende tijd aangepast aan de nieuwe regelgeving. Het kan voorkomen dat u op deze website verwijzingen naar de oude regelgeving aantreft. Deze verwijzingen worden zo spoedig mogelijk aangepast.

De nieuwe regelgeving vindt u onder Nieuwe regelgeving per 1-1-2015.

Onze excuses voor dit ongemak.
Advocaten   Voor uw praktijk   Centrale Controle Verordeningen

CENTRALE CONTROLE OP DE VERORDENINGEN 2014

Nadere controle opleidingspunten over 2014 start begin juni 2015

Begin juni 2015 start de nadere controle van de opleidingspunten die zijn opgegeven in de CCV over 2014. Bij 10% van de advocaten wordt namens de dekens gecontroleerd of het puntenaantal dat is opgegeven in de CCV over 2014 bewezen kan worden. Daarnaast kunnen de dekens van de orden van advocaten in de arrondissementen advocaten aanwijzen om de opgegeven punten aan te tonen.

De advocaten dienen bewijsstukken aan te leveren om de opleidingspunten te onderbouwen. Zie voor meer informatie een overzicht van welke bewijsstukken volstaan. Opgegeven punten die niet worden bewezen, tellen niet mee voor het behaald aantal punten.

Begin juni ontvangen de geselecteerde advocaten per e-mail een uitnodiging tot het doen van opgave. Deze advocaten hebben tot en met 26 juni 2015 om de nadere controle opleidingspunten in te vullen en te voltooien.
Er wordt geen uitstel verleend.


Overige informatie over de CCV


Contact


Heeft u vragen over de CCV, neem dan contact op met de afdeling Toezicht van de NOvA via 070- 335 35 78 of per e-mail ccv@advocatenorde.nl