Beroepsopleiding Advocaten

Beroepsopleiding Advocaten

De beroepsopleiding advocaten is verplicht voor alle beginnende advocaten en heeft als doel hen te vormen tot zelfstandige en deskundige advocaten. Daardoor kunnen zij optimaal bijdragen aan de kwaliteit van de advocatuur.

De beroepsopleiding advocaten bestaat uit de leerlijnen burgerlijk (proces)recht, bestuurs(proces)recht en straf(proces)recht. Een advocaat-stagiair kiest een leerlijn die aansluit bij zijn (of haar) praktijk. Deze leerlijn is de zogeheten major. Daarnaast kiest de advocaat-stagiair aan het begin van de opleiding voor een minor in één van de andere twee rechtsgebieden. Daarnaast volgt de advocaat-stagiair diverse keuzevakken. De opleiding besteedt veel aandacht aan ethiek. De vakken materieel en formeel recht zijn geïntegreerd. Vrijwel alle vakken worden afgesloten met een toets.

De uitvoering van de beroepsopleiding advocaten is uitbesteed aan de uitvoeringsorganisatie (UO). Deze bestaat uit de combinatie CPO / Dialogue. De UO is verantwoordelijk voor het (doen) verzorgen van het onderwijs, de examinering en de feitelijke organisatie van de opleiding (inclusief selectie) en de opleiding en evaluatie van docenten. Een advocaat-stagiair kan behalve het onderwijs door de uitvoeringsorganisatie, ook een deel van het onderwijs  bij geaccrediteerde partijen volgen. 

De NOvA heeft de stichting beroepsopleiding advocaten (SBA) opgericht. De SBA heeft als taak de kwaliteit en uitvoering van de beroepsopleiding door de uitvoeringsorganisatie en de geaccrediteerde partijen te beoordelen. Daarnaast adviseert de SBA de NOvA over de beroepsopleiding.