Advocaten   Stichting Beroepsopleiding Advocaten

Stichting Beroepsopleiding Advocaten

In de zomer van 2012 is de stichting beroepsopleiding advocaten (SBA) opgericht. De NOvA werkt daarin samen met alle Nederlandse universiteiten.

De SBA is heeft tot taak de kwaliteit en uitvoering van de beroepsopleiding advocaten door de uitvoeringsorganisatie en de geaccrediteerd partijen te beoordelen. Daarnaast heeft de SBA een adviesfunctie als het gaat de eind- en toetstermen van de BA en de beroepsopleiding meer algemeen.

Om de benodigde expertise te waarborgen bestaat het bestuur van de stichting uit advocaten (afgevaardigd door de NOvA) en professoren en universitair hoofddocenten (afgevaardigd door de faculteiten). Het bestuur bestaat uit een Algemeen Bestuur (AB) en een Dagelijks Bestuur (DB). De portefeuillehouder opleiding uit de algemene raad is (q.q.) voorzitter van de stichting. De NOvA heeft een beslissende stem in het Algemeen Bestuur en benoemt de voorzitter.

De stichting wordt gefaciliteerd door het bureau van de NOvA: de SBA wordt gehuisvest in het kantoor van de NOvA en maakt gebruik van door de NOvA aan haar gedetacheerde medewerkers.

Beoordelingsrapport stichting beroepsopleiding advocaten

In maart 2015 en in december 2015 heeft de SBA twee beoordelingsrapporten vastgesteld: