NIEUWE WET- EN REGELGEVING
In verband met de inwerkingtreding van de nieuwe Advocatenwet en de Verordening op de advocatuur per 1-1-2015 wordt de website van de Nederlandse orde van advocaten de komende tijd aangepast aan de nieuwe regelgeving. Het kan voorkomen dat u op deze website verwijzingen naar de oude regelgeving aantreft. Deze verwijzingen worden zo spoedig mogelijk aangepast.

De nieuwe regelgeving vindt u onder Nieuwe regelgeving per 1-1-2015.

Onze excuses voor dit ongemak.
Advocaten   Stichting Beroepsopleiding Advocaten

Stichting Beroepsopleiding Advocaten

In de zomer van 2012 is de Stichting Beroepsopleiding Advocaten (SBA) opgericht. De Orde werkt daarin samen met alle Nederlandse universiteiten.

De SBA is verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwe opleiding: wat dient per vak te worden geleerd? Dit verdient voortdurende actualisering waarbij deskundige expertise van belang is. Daarom bestaat het bestuur van de stichting uit advocaten (afgevaardigd door de Orde) en professoren en universitair hoofddocenten (afgevaardigd door de faculteiten). Het bestuur bestaat uit een Algemeen Bestuur (AB) en een Dagelijks Bestuur (DB). De portefeuillehouder Opleiding uit de Algemene Raad is (q.q.) voorzitter van de stichting. De Orde heeft een beslissende stem in het Algemeen Bestuur en benoemt de voorzitter.

De stichting wordt gefaciliteerd door het bureau van de Orde: de SBA wordt gehuisvest in het kantoor van de Orde en maakt gebruik van door de Orde aan haar gedetacheerde medewerkers.

De SBA heeft ten doel:

a. het houden van toezicht op de kwaliteit van de Beroepsopleiding Advocaten;
b. het vaststellen van de eindtermen, exameneisen en curriculum van de opleiding;
c. het gevraagd en ongevraagd adviseren van de Orde met betrekking tot de opleiding;
d. het verrichten van alle verdere handelingen, die met voorgaande verantwoordelijkheden verband houden.

De SBA houdt namens de Orde toezicht op de uitvoeringsorganisatie en op geaccrediteerde aanbieders van de Beroepsopleiding Advocaten. Naast de uitvoeringsorganisatie kunnen in de toekomst namelijk ook andere partijen een deel van de opleiding aanbieden, wanneer zij daarvoor zijn geaccrediteerd.

Informatie voor studenten en stagiaires over de opleiding.

In maart 2015 is is de beoordeling van de Stichting Beroepsopleiding Advocaten vastgesteld. Deze kunt u teruglezen in het Beoordelingsrapport Stichting Beroepsopleiding Advocaten. De beoordeling heeft zich gericht op de volgende vakken:

  • De drie majors (burgerlijk-, bestuurs- en strafrecht);
  • BABE;
  • Vaardigheden Module I;
  • De DLO;
  • De examens van de bovenstaande vakken.