NIEUWE WET- EN REGELGEVING
In verband met de inwerkingtreding van de nieuwe Advocatenwet en de Verordening op de advocatuur per 1-1-2015 wordt de website van de Nederlandse orde van advocaten de komende tijd aangepast aan de nieuwe regelgeving. Het kan voorkomen dat u op deze website verwijzingen naar de oude regelgeving aantreft. Deze verwijzingen worden zo spoedig mogelijk aangepast.

De nieuwe regelgeving vindt u onder Nieuwe regelgeving per 1-1-2015.

Onze excuses voor dit ongemak.
Advocaten   Ledenlijst hof van discipline (HvD)

HOF VAN DISCIPLINE

 

 

 

BENOEMD BIJ KONINKLIJK BESLUIT

Voorzitter

Plaats

Mr. J.C. van Dijk

senior raadsheer gerechtshof Leeuwarden

Plv. voorzitters

 

Mw. mr. G.J. Driessen-Poortvliet

senior raadsheer gerechtshof Amsterdam

Mw. mr. P.M.A. de Groot-van Dijken

senior raadsheer gerechtshof 's-Hertogenbosch

Mr. W.H.B. den Hartog Jager

senior raadsheer gerechtshof 's-Hertogenbosch

Mr. T. Zuidema

senior rechter A rechtbank Oost-Brabant

Leden

 

Mw. mr. A.B.A.P.M. Ficq

raadsheer gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 

Mr. G.W.S. de Groot

raadsheer plv gerechtshof Amsterdam en senior rechter A rechtbank Noord-Holland

Mr. J.S.W. Holtrop

vice-president gerechtshof Den Haag

Mr. A.R. Sturhoofd

raadsheer plv gerechtshof Amsterdam en Den Haag

Plv. leden

 

Mr. W.J. van Andel

senior rechter rechtbank Noord-Holland

Mw. mr. A.J.M.E. Arpeau

senior raadsheer gerechtshof Den Haag

Mr. J.P. Balkema

raadsheer Hoge Raad en raadsheer plv gerechtshof Arnhem - Leeuwarden

Mr. S.A. Boele

senior raadsheer gerechtshof Den Haag

Mw. mr. A.D.R.M. Boumans

senior raadsheer gerechtshof Amsterdam

Mr. M.L.J.C. van Emden - Geenen

rechter plv rechtbank Gelderland

Mr. drs. P.T. Gründemann

senior raadsheer gerechtshof 's-Hertogenbosch / rechter plv. rechtbank Zeeland - West-Brabant

Mr. P.H. Holthuis

raadsheer-plaatsvervanger gerechtshof Den Haag

Mr. J.G.W. Holtrap

vice-president gerechtshof Den Haag

Mw. mr. M.M.H.P. Houben

senior raadsheer gerechtshof Amsterdam

Mw. mr. A.D. Kiers-Becking

senior raadsheer gerechtshof Den Haag

Mr. J.R. Krol

rechter plv. rechtbank Midden-Nederland

Mr. H. van Loo

rechter plv. rechtbank Arnhem / raadsheer gerechtshof Arnhem - Leeuwarden

Mr. A.J. Louter

rechter rechtbank Overijssel

Mr. D.J. Markx

rechter plv. rechtbank Amsterdam

Mw. mr. J.H.J.M. Mertens-Steeghs

senior raadsheer gerechtshof 's-Hertogenbosch

Mr. J.C. van Oven

raadsheer Hoge Raad der Nederlanden

Mr. W.A.M. van Schendel

vice-president Hoge Raad der Nederlanden

Mw. mr. J.S.A.M. Schokkenbroek

raadsheer plv. gerechtshof Amsterdam en senior rechter rechtbank Noord-Holland

Mr. T.E. van der Spoel

raadsheer gerechtshof Den Haag

Mw. mr. T.H. Tanja-van den Broek

raadsheer Hoge Raad der Nederlanden

Mr. G.J. Visser

rechter plv. rechtbank Noord-Nederland en senior raadsheer gerechtshof Amsterdam

Mw. mr. M.L. Weerkamp

senior rechter rechtbank Zeeland - West-Brabant

 

 

GEKOZEN DOOR HET COLLEGE VAN AFGEVAARDIGDEN

Leden

Plaats

Mr. G. Creutzberg

Den Helder

Prof. mr. G.R.J. de Groot

Den Haag

Mr. N.H. van Everdingen

Middelburg

Mw. mr. L. Ritzema

Eindhoven

Plv. leden

 

Mr. G.J.S. Bouwens

's-Hertogenbosch

Mr. R.H. Broekhuijsen

Amsterdam

Mr. H.J. de Groot

Groningen

Mr. I.P.A. van Heijst

Rozendaal

Mr. J. Italianer

Amsterdam

Mr. F.A.M. Knüppe

Arnhem

Mr. M. Pannevis

Amsterdam

Mr. C.A.M.J. Raymakers

Amsterdam

Mw. mr. J.A. Schaap

Amsterdam

Mr. G.J.L.F. Schakenraad

Eindhoven

Mw. mr. E. Schutte

Amsterdam

Mw. mr. E.M. Soerjatin

Amsterdam

Mr. I.E.M. Sutorius

Breda

Mw. mr. D.J.B. de Wolff

Utrecht

Mr. V. Wolting

Zwolle

Mr. A.A.H. Zegers

Tilburg

 

GRIFFIE

Griffier

 

Mw. mr. I.F. Schouwink

Bezoekadres:
Markt 44, 4841 AC Prinsenbeek
Correspondentieadres:
Postbus 132, 4840 AC Prinsenbeek

Per 11 april 2014
Bezoekadres:
Thorbeckeplein 8, 4812 LS  Breda
Correspondentieadres:
Postbus: 9679, 4801 LT Breda


Tel. 076 - 548 46 07
Fax 076 - 548 46 08
E-mail: griffie@griffiehvd.nl

Plv. griffiers

 

Mw. mr. L.G.J. Hendrix

Amsterdam

Mw. mr. H.A.H. Holm-Robaard

Groningen

Mw. mr. G.E. Muller

Utrecht

Mw. mr. N.A.M. Sinjorgo

Breda

Mw. mr. M. Stevens

Utrecht