Advocaten   Ledenlijst hof van discipline (HvD)

HOF VAN DISCIPLINE

 

 

 

BENOEMD BIJ KONINKLIJK BESLUIT

Voorzitter

Plaats

Mr. J.C. van Dijk

senior raadsheer gerechtshof Leeuwarden

Plv. voorzitters

 

Mw. mr. G.J. Driessen-Poortvliet

senior raadsheer gerechtshof Amsterdam

Mw. mr. P.M.A. de Groot-van Dijken

senior raadsheer gerechtshof 's-Hertogenbosch

Mr. W.H.B. den Hartog Jager

senior raadsheer gerechtshof 's-Hertogenbosch

Mr. T. Zuidema

senior rechter A rechtbank Oost-Brabant

Leden

 

Mw. mr. A.B.A.P.M. Ficq

raadsheer gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 

Mr. G.W.S. de Groot

raadsheer plv gerechtshof Amsterdam en senior rechter A rechtbank Noord-Holland

Mr. J.S.W. Holtrop

vice-president gerechtshof Den Haag

Mr. A.R. Sturhoofd

raadsheer plv gerechtshof Amsterdam en Den Haag

Plv. leden

 

Mr. W.J. van Andel

senior rechter rechtbank Noord-Holland

Mw. mr. A.J.M.E. Arpeau

senior raadsheer gerechtshof Den Haag

Mr. S.A. Boele

senior raadsheer gerechtshof Den Haag

Mw. mr. A.D.R.M. Boumans

senior raadsheer gerechtshof Amsterdam

Mr. M.L.J.C. van Emden - Geenen

rechter plv rechtbank Gelderland

Mr. drs. P.T. Gründemann

senior raadsheer gerechtshof 's-Hertogenbosch / rechter plv. rechtbank Zeeland - West-Brabant

Mr. P.H. Holthuis

raadsheer-plaatsvervanger gerechtshof Den Haag

Mr. J.G.W. Holtrap

vice-president gerechtshof Den Haag

Mw. mr. M.M.H.P. Houben

senior raadsheer gerechtshof Amsterdam

Mw. mr. A.D. Kiers-Becking

senior raadsheer gerechtshof Den Haag

Mr. J.R. Krol

rechter plv. rechtbank Midden-Nederland

Mr. H. van Loo

rechter plv. rechtbank Arnhem / raadsheer gerechtshof Arnhem - Leeuwarden

Mr. A.J. Louter

rechter rechtbank Overijssel

Mr. D.J. Markx

rechter plv. rechtbank Amsterdam

Mw. mr. J.H.J.M. Mertens-Steeghs

senior raadsheer gerechtshof 's-Hertogenbosch

Mr. J.C. van Oven

raadsheer Hoge Raad der Nederlanden

Mr. W.A.M. van Schendel

vice-president Hoge Raad der Nederlanden

Mw. mr. J.S.A.M. Schokkenbroek

raadsheer plv. gerechtshof Amsterdam en senior rechter rechtbank Noord-Holland

Mr. T.E. van der Spoel

raadsheer gerechtshof Den Haag

Mw. mr. T.H. Tanja-van den Broek

raadsheer Hoge Raad der Nederlanden

Mr. G.J. Visser

rechter plv. rechtbank Noord-Nederland en senior raadsheer gerechtshof Amsterdam

Mw. mr. M.L. Weerkamp

senior rechter rechtbank Zeeland - West-Brabant

 

 

GEKOZEN DOOR HET COLLEGE VAN AFGEVAARDIGDEN

Leden

Plaats

Mr. G. Creutzberg

Den Helder

Prof. mr. G.R.J. de Groot

Den Haag

Mr. N.H. van Everdingen

Middelburg

Mw. mr. L. Ritzema

Eindhoven

Plv. leden

 

Mr. G.J.S. Bouwens

's-Hertogenbosch

Mr. R.H. Broekhuijsen

Amsterdam

Mr. H.J. de Groot

Groningen

Mr. I.P.A. van Heijst

Rozendaal

Mr. J. Italianer

Amsterdam

Mr. F.A.M. Knüppe

Arnhem

Mr. M. Pannevis

Amsterdam

Mr. C.A.M.J. Raymakers

Amsterdam

Mw. mr. J.A. Schaap

Amsterdam

Mr. G.J.L.F. Schakenraad

Eindhoven

Mw. mr. E. Schutte

Amsterdam

Mw. mr. E.M. Soerjatin

Amsterdam

Mr. I.E.M. Sutorius

Breda

Mw. mr. D.J.B. de Wolff

Utrecht

Mr. V. Wolting

Zwolle

Mr. A.A.H. Zegers

Tilburg

 

GRIFFIE

Griffie
Postbus 85452, 2508 CD Den Haag
Bezoekadres: Kneuterdijk 1, 2514 EM Den Haag
Telefoon 088 2053777
Fax 088 2053701

Griffier: Mw. mr. A.N. Kikkert
Plv. hoofdgriffer: Mw. mr. C.M.J. Gijzen

Plaatsvervangend griffiers:
Mw. mr. N.A.M. Sinjorgo
Mw. mr. W.E. van Trigt-Pelgrim
Mr. B.P.L. de Vries