Podcast De Dag: de kwetsbaarheid van advocaten na Wiersum

De moordenaars van advocaat Derk Wiersum moeten 30 jaar de gevangenis in. Rechtbankverslaggever Mattijs van de Wiel vertelt in podcast De Dag wat er in de rechtszaal tijdens de uitspraak te merken was van de impact die deze zaak heeft op de rechtelijke macht. Lucas Korsten van de NOvA vertelt hoe de advocatuur sinds die fatale dag op 18 september 2019 is veranderd. De NOvA werkt samen met het ministerie van Justitie en Veiligheid aan betere bescherming voor advocaten.

lees meer »

Diversity Day

Op 5 oktober is het Diversity Day en vraagt ook de NOvA extra aandacht voor het belang van gelijke kansen, diversiteit en inclusie. Vanuit maatschappelijk oogpunt, maar ook omdat omarming van deze principes tot een verrijking van de advocatuur zelf leidt. Met het platform Inclusie en Diversiteit wil de NOvA een inclusieve en diverse balie bevorderen.

lees meer »

Leren omgaan met agressie in de weerbaarheidstraining voor advocaten

Advocaten kunnen zich inschrijven voor de weerbaarheidstraining van de NOvA. Deze praktische training biedt advocaten concrete handvatten om in hun dagelijkse praktijk proactief om te gaan met agressie en bedreiging. In totaal zijn 250 plaatsen kosteloos beschikbaar.

lees meer »

Een onveilig gevoel? Vraag nu een veiligheidsscan aan!

Advocaten moeten hun werk in het kader van een goede rechtsbedeling in een veilige omgeving kunnen doen. In het afgelopen jaar zijn er meerdere situaties geweest waarbij de veiligheid van advocaten ernstig in het geding was. Op initiatief van de NOvA heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid geld ter beschikking gesteld om advocatenkantoren te laten beoordelen op hun (fysieke en digitale) kwetsbaarheid.

lees meer »
12-10-2021

Advocaten gedupeerden toeslagenaffaire: compensatie moet snel beter

Advocaten die gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire bijstaan, zien nog veel misgaan tijdens het compensatieproces. Vandaag stuurden zij hierover een brief aan de Tweede Kamer.

lees meer »

08-10-2021

Rapport Rechtspraak: “Ontbreken gefinancierde rechtsbijstand bij toeslagenzaken leidde tot gebrekkige procesvoering”

Veel gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire konden voor hun problemen geen toegevoegde advocaat krijgen omdat hun zaken niet onder de gefinancierde rechtsbijstand vielen. Het ontbreken van rechtsbijstand heeft geleid tot een tekort in de procesvoering. Met meer rechtsbijstand zouden de grote uitvoeringsproblemen bij de kinderopvangtoeslag mogelijk eerder zichtbaar zijn geworden dan nu is gebeurd.

lees meer »

07-10-2021

Vrije advocaatkeuze bij rechtsbijstandsverzekering

Het Europees Hof van Justitie heeft in 2020 geoordeeld dat een rechtzoekende al in de voorfase van een gerechtelijke procedure het recht heeft om een advocaat in te schakelen op kosten van de rechtsbijstandsverzekeraar. Deze uitspraak is door het financiële klachteninstituut Kifid in maart 2021 bevestigd. De NOvA heeft er bij het ministerie op aangedrongen om ervoor te zorgen dat de Nederlandse wet- en regelgeving in lijn met de uitspraak van het Europese Hof van Justitie wordt gebracht.

lees meer »

07-10-2021

Nieuw: rechtstreekse aansluiting bij de Geschillencommissies Advocatuur

Als laagdrempelig alternatief voor de gang naar de rechter financierde de NOvA tot op heden de Geschillencommissies Advocatuur voor zakelijke en consumentengeschillen. Per 1 januari 2022 komt hier verandering in. In plaats van de huidige overkoepelende registratie via de NOvA kunnen advocaten zich vanaf 12 oktober 2021 rechtstreeks bij de Geschillencommissie Advocatuur (consumenten en/of zakelijk) aansluiten. Hiervoor gaat een eigen jaarlijkse bijdrage gelden van 100 resp. 200 euro.

lees meer »

Petra van Kampen

"Te koop: verschoningsrecht"

De demissionaire minister voor Rechtsbescherming (althans: het demissionaire kabinet) heeft na een jarenlang ‘njet’ besloten dat de gefinancierde rechtshulp 154 miljoen extra krijgt. Topidee. Tijdelijk dan, dat dan weer wel. Over vijf jaar moet die extra financiering voor een significant deel (90 miljoen) zijn overgenomen door de commerciële kantoren; die moeten geld in een sociaal fonds storten om hun collega’s te helpen (1). Dat is geen nieuw idee.

lees meer »

NOvUM aflevering 5: ‘Inclusiviteit is geen soft onderwerp, maar juist heel rationeel en zakelijk’