Een onveilig gevoel? Vraag nu een veiligheidsscan aan!

Advocaten moeten hun werk in het kader van een goede rechtsbedeling in een veilige omgeving kunnen doen. In het afgelopen jaar zijn er meerdere situaties geweest waarbij de veiligheid van advocaten ernstig in het geding was. Op initiatief van de NOvA heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid geld ter beschikking gesteld om advocatenkantoren te laten beoordelen op hun (fysieke en digitale) kwetsbaarheid.

lees meer »

Volgend kabinet moet sociale advocatuur een impuls geven

Omdat de burger onvoldoende beschermd blijkt tegen misstappen van de overheid, moet de post van minister voor Rechtsbescherming worden opgetuigd, schrijven AR-leden Bernard de Leest en Theda Boersema in de Volkskrant.

lees meer »

Oproep NOvA: investeer in stelsel van gefinancierde rechtsbijstand

Minister voor Rechtsbescherming en Tweede Kamer, wees zuinig op het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand en investeer daarin. Die dringende oproep doet de NOvA in het kader van het debat in de Tweede Kamer over de kabinetsreactie op de kinderopvangtoeslagaffaire.

lees meer »

Dossier coronavirus

De ontwikkelingen rondom het coronavirus hebben ingrijpende gevolgen voor de rechtspleging en de advocatuur. In dit dossier houdt de NOvA de advocatuur continu op de hoogte van de actuele ontwikkelingen.

lees meer »
02-03-2021

Vademecum advocatuur 2021

Het vademecum advocatuur 2021 is nu in boekvorm beschikbaar. De digitale versie van de wet- en regelgeving staat op regelgeving.advocatenorde.nl.

lees meer »

02-03-2021

Aftrap vernieuwde Beroepsopleiding Advocaten

Ruim 500 stagiairs starten deze week met de vernieuwde Beroepsopleiding Advocaten (BA) van de NOvA. Dit is het eerste cohort stagiairs dat instroomt in de vernieuwde BA. Ruim 100 van deze stagiairs hebben gebruikgemaakt van de subsidieregeling voor sociaal advocatenkantoren. De plenaire opening vindt deze keer niet plaats op Woudschoten, maar digitaal via studio 21 te Hilversum.

lees meer »

01-03-2021

Advocatenpool voor gedupeerden toeslagenaffaire

Gedupeerden van de toeslagenaffaire krijgen gratis rechtsbijstand van een advocaat. De Raad voor Rechtsbijstand (RvR) heeft hiervoor in samenwerking met het ministerie van Financiën een regeling gepubliceerd. De NOvA is blij dat er een regeling komt voor gratis rechtsbijstand aan gedupeerden. Veel gedupeerden en hun advocaten hebben hierop gewacht.

lees meer »

Esther van den Bosch

"Noodmaatregelen"

COVID-19 richt wereldwijd veel schade aan. In de hoop de crisis snel achter ons te kunnen laten worden er ingrijpende maatregelen getroffen. Maatregelen die onze rechten inperken. Eén ding weten we gelukkig zeker, en dat is dat deze noodmaatregelen tijdelijk zijn.

lees meer »

Video