NOvA pleit bij informateur voor investeringen in rechtsbijstand

De NOvA en de (specialisatie)verenigingen vragen in een brief aan informateur Tjeenk Willink aandacht voor de gefinancierde rechtsbijstand tijdens de gesprekken met potentiële coalitiepartners. Om te zorgen dat de rechtsbescherming aan on- en minvermogende rechtzoekenden gewaarborgd blijft, vragen de NOvA en de (specialisatie)verenigingen om te investeren in adequate vergoedingen voor rechtsbijstand, in nulde- en eerstelijns rechtshulp en in jonge aanwas van advocaat-stagiairs.

lees meer »

2020 in het teken van corona, rechtsbijstand, integriteit en weerbaarheid

De Nederlandse orde van advocaten heeft haar jaarverslag over 2020 uitgebracht. In het online verslag wordt in vogelvlucht belicht hoe de NOvA als publiekrechtelijke beroepsorganisatie haar (bij wet opgedragen) taken heeft uitgevoerd.

lees meer »

Self-assessmenttool voor advocaten

Om je cliënten de best mogelijke kwaliteit te blijven leveren, ben je als advocaat nooit uitgeleerd. Om advocaten te ondersteunen bij hun continue ontwikkeling als professional, heeft de NOvA een digitale self-assessmenttool ontwikkeld. Hiermee kunnen advocaten vrijwillig en kosteloos reflecteren op hun eigen functioneren en zo bewust werken aan een betere versie van zichzelf.

lees meer »

Rechtsstaat scoort goed in partijprogramma’s

De commissie rechtsstatelijkheid in verkiezingsprogramma’s heeft geconstateerd dat in alle onderzochte partijprogramma’s het belang van de rechtsstaat nadrukkelijk wordt onderstreept. Dat is ronduit positief en bevestigt dat de rechtsstaat als grondslag voor onze democratie door allen gedragen wordt. Toch heeft de commissie ook waarschuwende gele en rode kwalificaties uitgedeeld.

lees meer »

Een onveilig gevoel? Vraag nu een veiligheidsscan aan!

Advocaten moeten hun werk in het kader van een goede rechtsbedeling in een veilige omgeving kunnen doen. In het afgelopen jaar zijn er meerdere situaties geweest waarbij de veiligheid van advocaten ernstig in het geding was. Op initiatief van de NOvA heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid geld ter beschikking gesteld om advocatenkantoren te laten beoordelen op hun (fysieke en digitale) kwetsbaarheid.

lees meer »
08-04-2021

NOvA en (specialisatie)verenigingen pleiten bij informateur voor investeringen in rechtsbijstand

De Nederlandse orde van advocaten en de (specialisatie)verenigingen vragen in een brief aan informateur Tjeenk Willink aandacht voor de gefinancierde rechtsbijstand tijdens de gesprekken met potentiële coalitiepartners. Sociaal advocaten en daarmee de rechtsbescherming van on- en minvermogende rechtzoekenden staan al jaren fors onder druk.

lees meer »

08-04-2021

Nieuwe ronde TeleBingo voor advocaat-stagiairs

Na een succesvolle eerste ronde organiseert de NOvA een nieuwe TeleBingo-maand. Advocaat-stagiairs die in 2020 en 2021 zijn gestart met de Beroepsopleiding Advocaten van de NOvA hebben elkaar vanwege de coronamaatregelen nog amper ‘in het echt’ ontmoet. Elkaar beter leren kennen of kennis delen bij een bijeenkomst of evenement lukt momenteel niet. Daarom is de NOvA met een TeleBingo-actie gestart.

lees meer »

07-04-2021

Webinar voor advocaten die gedupeerden toeslagen (willen) bijstaan

Op verzoek van de NOvA vindt op 15 april 2021 een online bijeenkomst plaats voor advocaten die gedupeerde ouders (willen gaan) bijstaan bij verzoeken in het kader van de herstelregeling kinderopvangtoeslag (KOT).

lees meer »

01-04-2021

Jaarlijkse bijeenkomst commissies wetgevingsadvies

“Dat wetsvoorstellen worden beoordeeld met een politiek-neutrale en deskundige juridische bril is van groot belang voor de kwaliteit van nieuwe wetten en vormt daarmee een belangrijke bijdrage aan de democratische rechtstaat”. Deze boodschap gaf algemeen deken Frans Knüppe in zijn welkomstwoord voor de (digitale) bijeenkomst mee aan alle 134 leden van de 18 wetgevingsadviescommissies van de NOvA en gastspreker Thom de Graaf van de Raad van State.

lees meer »

Roelien Huges

"Eén jaar kwaliteitstoetsen"

Op 1 maart 2020 was het zover: de kwaliteitstoetsen werden ingevoerd. Daar ging een meerjarig proces aan vooraf. Als gevolg van de Wet positie en toezicht advocatuur uit 2015 is in artikel 26 van de Advocatenwet de wettelijke grondslag neergelegd voor het uitvoeren van kwaliteitstoetsen door de algemene raad. Blijkens de toelichting heeft de wetgever daarbij voor ogen gestaan dat de kwaliteit van de dienstverlening van de advocatuur gebaat is bij intercollegiale toetsing.

lees meer »

Video