Informatie voor advocaten over sanctieregelgeving

Naar aanleiding van de invasie van Rusland in Oekraïne heeft de Europese Unie (EU) in hoog tempo de grootste sanctiepakketten uit de Europese geschiedenis aangenomen. Lees verder voor de actuele en praktische informatie over de inhoud en uitleg van de complexe sanctieregels.

lees meer »

Leren omgaan met agressie in de weerbaarheidstraining voor advocaten

Advocaten kunnen zich inschrijven voor de weerbaarheidstraining van de NOvA. Deze praktische training biedt advocaten concrete handvatten om in hun dagelijkse praktijk proactief om te gaan met agressie en bedreiging. In 2022 zijn 500 plaatsen kosteloos beschikbaar.

lees meer »

Heeft u het self-assessment al gedaan?

Om je cliënten de best mogelijke kwaliteit te blijven leveren, ben je als advocaat nooit uitgeleerd. Om advocaten te ondersteunen bij hun continue ontwikkeling als professional, biedt de NOvA een digitale self-assessmenttool aan. Hiermee kunnen advocaten vrijwillig en kosteloos reflecteren op hun eigen functioneren. Met het afleggen van het self-assessment kan jaarlijks 1 PO-punt worden behaald.

lees meer »

Een onveilig gevoel? Vraag nu een veiligheidsscan aan!

Advocaten moeten hun werk in het kader van een goede rechtsbedeling in een veilige omgeving kunnen doen. In het afgelopen jaar zijn er meerdere situaties geweest waarbij de veiligheid van advocaten ernstig in het geding was. Op initiatief van de NOvA heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid geld ter beschikking gesteld om advocatenkantoren te laten beoordelen op hun (fysieke en digitale) kwetsbaarheid.

lees meer »
04-10-2022

Dilemma: Diversity Day: hoe inclusief?

Steeds meer kantoren hebben aandacht voor diversiteit en inclusie binnen het personeelsbestand. Maar houd je dit beleid ook vast als de medewerker niet voldoet aan zijn/haar functieomschrijving?

lees meer »

04-10-2022

Diversiteit en inclusie in de advocatuur

De NOvA onderstreept het belang van gelijke kansen, diversiteit en inclusie. Vanuit maatschappelijk oogpunt, maar ook omdat omarming van deze principes tot een verrijking van de advocatuur zelf leidt. Via het platform Inclusie & Diversiteit geeft de NOvA hier samen met de balie invulling aan. Dit wordt op Diversity Day nog eens benadrukt door de algemene raad.

lees meer »

30-09-2022

Certificaatuitreiking Beroepsopleiding Advocaten bij de NOvA

Zo’n 170 advocaat-stagiairs en patroons kwamen op 29 september naar de feestelijke afsluiting van de Beroepsopleiding Advocaten (cohort 14) van de Nederlandse orde van advocaten. Voor het eerst vond deze bijeenkomst plaats in het huis van de NOvA: de Monarch-toren in Den Haag.

lees meer »

30-09-2022

Advocaten kunnen weer terugbelverzoeken indienen bij PI’s

Strafrechtadvocaten kunnen gedetineerde cliënten vanaf 1 oktober ook bereiken door een terugbelverzoek bij de penitentiaire inrichting in te dienen. Dat was sinds 31 augustus 2020 niet meer mogelijk. Dit is vandaag gepubliceerd in de Staatscourant. Voor contact kon de advocatuur alleen gebruikmaken van de MyTelio-app of een 0900-nummer.

lees meer »

Robert Crince le Roy

"Toezicht in ontwikkeling"

Medio 2012 liepen de gemoederen binnen de balie hoog op toen staatssecretaris Teeven een rol van de Staat zag bij het toezicht op de advocatuur. De toenmalige ordebestuurders hebben alle zeilen moeten bijzetten om het toezicht binnen de eigen beroepsgroep te behouden met de Staat op passende afstand. Op 1 januari 2015 werd de Advocatenwet gewijzigd met behoud van het toezicht binnen de advocatuur, onafhankelijkheid van de Staat.

lees meer »

NOvUM aflevering 3: 'De regel is: geen contante betalingen'