Hoe wordt uw financiële bijdrage in 2023 besteed?

Media januari ontvingen alle advocaten de digitale factuur voor de financiële bijdrage 2023 aan de Nederlandse orde van advocaten. De financiële bijdrage in categorie 1 bedraagt 1.038 euro, in categorie 2 is dit 339 euro. Waar wordt dit aan besteed? Een overzicht van de belangrijkste thema’s en bijbehorende uitgaven in 2023.

lees meer »

Nieuwe Wwft-handleiding voor advocaten

De nieuwe, geactualiseerde ‘Handleiding Wwft en UBO-register voor advocaten’ biedt advocaten(kantoren) handvatten om effectief te kunnen voldoen aan de verplichtingen die de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) aan advocaten oplegt.

lees meer »

Informatie voor advocaten over sanctieregelgeving

Naar aanleiding van de invasie van Rusland in Oekraïne heeft de Europese Unie (EU) in hoog tempo de grootste sanctiepakketten uit de Europese geschiedenis aangenomen. Lees verder voor de actuele en praktische informatie over de inhoud en uitleg van de complexe sanctieregels.

lees meer »

Weerbaarheidstraining voor advocaten in 2023

Ook in 2023 krijgen advocaten in de weerbaarheidstraining concrete handvatten aangereikt om beter om te gaan met agressie en bedreiging. De eerste trainingsdata zijn op 17 en 27 januari, 6 en 17 februari, 6 maart en 24 maart 2023. Advocaten kunnen het bewijs van deelname gebruiken voor de jaarlijkse CCV-opgave (5 PO-punten niet-juridische opleiding).

lees meer »

Een onveilig gevoel? Vraag nu een veiligheidsscan aan!

Advocaten moeten hun werk in het kader van een goede rechtsbedeling in een veilige omgeving kunnen doen. In het afgelopen jaar zijn er meerdere situaties geweest waarbij de veiligheid van advocaten ernstig in het geding was. Op initiatief van de NOvA heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid geld ter beschikking gesteld om advocatenkantoren te laten beoordelen op hun (fysieke en digitale) kwetsbaarheid.

lees meer »
26-01-2023

Minister ziet af van verplichte gang langs eerste lijn, NOvA positief

Minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind ziet af van vergaande herziening van het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand. In plaats daarvan kijkt hij naar mogelijke verbeteringen binnen het huidige stelsel. Ook komt er geen verplichte gang langs de eerste lijn, voordat rechtzoekenden terechtkunnen bij een advocaat of mediator. De NOvA is nooit voorstander geweest van die verplichting en is blij met dit besluit.

lees meer »

24-01-2023

Dilemma: Helpende hand?

Uw nieuwe cliënt blijkt ook hulp nodig te hebben van een belastingadviseur en notaris. Helpt u hem op weg ondanks uw tijdgebrek vanwege andere werkzaamheden?

lees meer »

23-01-2023

NOvA: noodzaak verhoging strafmaximum bij deelname aan terroristische organisatie ontbreekt

Het wetsvoorstel dat ervoor zorgt dat het strafmaximum voor deelneming aan een terroristische organisatie wordt verhoogd van 15 naar 20 jaar, is niet goed onderbouwd. In de toelichting wordt niet aangegeven waarom het huidige strafmaximum niet toereikend zou zijn. Dit heeft de NOvA het ministerie van Justitie en Veiligheid laten weten in een wetgevingsadvies.

lees meer »

20-01-2023

“Onafhankelijke advocatuur cruciaal voor het functioneren van de rule of law”

In zijn nieuwjaarstoespraak op 19 januari jl. focuste algemeen deken Robert Crince le Roy op de rule of law binnen de Nederlandse rechtsstaat. In het belang van een goede rechtsbedeling brak hij een lans voor een onafhankelijke advocatuur.

lees meer »

Jeroen Soeteman

"Ondermijning"

De aanpak van de georganiseerde, ondermijnende criminaliteit is een politiek speerpunt. De criminaliteit is verhard met als schrijnend voorbeeld bedreiging en intimidatie van – en geweld tegen – journalisten, politici en togadragers. Dit ondermijnt onze rechtsstaat en belemmert deze professionals hun werk te doen. Daarnaast oefent de georganiseerde criminaliteit druk uit op de bovenwereld. Het is van essentieel belang dat advocaten hier zoveel mogelijk tegen bestand zijn.

lees meer »

Seminar ‘Doen of laten?’

Advocatuur in het nieuws

alle berichten »
bron Advocatenblad.nl 27-01-2023
bron Advocatenblad.nl 26-01-2023
bron Advocatenblad.nl 26-01-2023
bron Advocatenblad.nl 26-01-2023

Advocatenblad.nl

Ga naar de website