Sanne van Oers en Jeroen Soeteman verkozen tot algemeen deken

Sanne van Oers en Jeroen Soeteman zijn door het college van afgevaardigden verkozen tot algemeen deken. Beide bestuursleden van de NOvA nemen samen het dekenaat over van Robert Crince le Roy, die met ingang van 1 september 2024 terugtreedt als algemeen deken.

lees meer »

NOvA neemt regelgeving kenbare hoedanigheid onder de loep

Een advocaat kan werkzaamheden verrichten in een andere hoedanigheid dan die van advocaat, zoals die van curator, mediator of feitenonderzoeker. Van een advocaat mag worden verwacht dat hij of zij duidelijk is over de hoedanigheid waarin wordt opgetreden. Toch is dit in de praktijk niet altijd even helder, blijkt onder meer uit de tuchtrechtspraak. De NOvA wil de regelgeving hierover aanpassen.

lees meer »

NOvA onderschrijft voorstellen Staatscommissie rechtsstaat

De NOvA onderschrijft de voorstellen die de Staatscommissie rechtsstaat doet in het onlangs gepubliceerde adviesrapport 'De gebroken belofte van de rechtsstaat – Tien verbetervoorstellen met oog voor de burger'. Hierin staat dat er een afzonderlijk begrotingshoofdstuk voor de rechtsketen, inclusief sociale advocatuur, moet komen. De NOvA wees al eerder op de noodzaak van een structurele verbetering.

lees meer »

Achtergrond Vertrouwensadvocaat: “Het is fijn als je telefonisch met iemand kan sparren”

Het afgelopen halfjaar is gebleken dat de Vertrouwensadvocaat in een behoefte voorziet. Bellende advocaten stelden serieuze problematiek rondom de dreigende aantasting van hun onafhankelijkheid aan de orde, mede als gevolg van ondermijning. De NOvA heeft daarom besloten van de Vertrouwensadvocaat een structurele voorziening voor advocaten te maken. Maarten Meulemeesters, een van de vertrouwensadvocaten, geeft een toelichting.

lees meer »

Robert Crince le Roy treedt per 1 september 2024 terug als algemeen deken

Robert Crince le Roy treedt per 1 september 2024 terug als algemeen deken van de Nederlandse orde van advocaten. Sinds zijn aantreden op 1 januari 2022 heeft Crince le Roy ruim twee en een half jaar het dekenaat vervuld.

lees meer »
18-07-2024

Het verschoningsrecht: de hoeksteen van de rechtsstaat

Het verschonings­recht is een van de belangrijkste thema’s waar algemeen deken Robert Crince le Roy zich de afgelopen tweeënhalf jaar voor heeft ingezet. Vanuit verschillende kanten werd er aan het verschonings­recht getornd. Opsporingsdiensten gingen net even te ver met hun waarheidsvinding en de politiek probeerde het verschonings­recht in te perken. Crince le Roy over het belang van het verschonings­recht en de verant­woordelijk­heid van de advocaat in dat kader.

lees meer »

09-07-2024

Dilemma: Reorganisatieperikelen

Een grote cliënte gaat reorganiseren. Het hoofd HR van deze cliënte, met wie u een goede band heeft, heeft echter haar mond voorbij gepraat. Uw cliënte wil haar daarom op staande voet ontslaan. Staat u uw cliënte hierin bij?

lees meer »

25-06-2024

Sanne van Oers en Jeroen Soeteman verkozen tot algemeen deken

Sanne van Oers en Jeroen Soeteman zijn door het college van afgevaardigden verkozen tot algemeen deken. Beide bestuursleden van de NOvA nemen samen het dekenaat over van Robert Crince le Roy, die met ingang van 1 september 2024 terugtreedt als algemeen deken.

lees meer »

25-06-2024

College van afgevaardigden keurt financieel jaarverslag 2023 goed

Na positief advies van de financiële commissie heeft het college van afgevaardigden op 25 juni 2024 het financieel jaarverslag 2023 van de Nederlandse orde van advocaten goedgekeurd en de algemene raad decharge verleend.

lees meer »

Robert Crince le Roy

"Reve en de rechtsstaat"

In mijn periode als algemeen deken heb ik veel na mogen denken over het belang en de rol van de advocatuur in de democratische rechtsstaat Nederland. Over de advocaat als hoeder van de rechtsstaat, maar ook over de advocaat die zich gedraagt zoals het hoort.

lees meer »

Lawyers Tour met Jeroen Soeteman