Beroepsopleiding advocaten 2013-2020

Deze informatie is van toepassing op advocaat-stagiairs die de opleiding zijn gestart tot en met september 2020.

De beroepsopleiding advocaten is verplicht voor alle beginnende advocaten en heeft als doel hen te vormen tot zelfstandige en deskundige advocaten. Daardoor kunnen zij optimaal bijdragen aan de kwaliteit van de advocatuur.

De beroepsopleiding advocaten bestaat uit de leerlijnen burgerlijk (proces)recht, bestuurs(proces)recht en straf(proces)recht. Een advocaat-stagiair kiest een leerlijn die aansluit bij zijn (of haar) praktijk. Deze leerlijn is de zogeheten major. Daarnaast kiest de advocaat-stagiair aan het begin van de opleiding voor een minor in één van de andere twee rechtsgebieden. Daarnaast volgt de advocaat-stagiair diverse keuzevakken. De opleiding besteedt veel aandacht aan ethiek. De vakken materieel en formeel recht zijn geïntegreerd. Vrijwel alle vakken worden afgesloten met een toets. 

De uitvoering van de beroepsopleiding advocaten is uitbesteed aan drie onderwijsaanbieders: de uitvoeringsorganisatie (UO), The Law Firm School en De Brauw Blackstone Westbroek.

De uitvoeringsorganisatie (UO) bestaat uit de combinatie CPO / Dialogue. De UO is verantwoordelijk voor het (doen) verzorgen van het centraal en decentraal onderwijs, de examinering en de feitelijke organisatie van de opleiding (inclusief selectie) en de opleiding en evaluatie van docenten.

The Law Firm School en De Brauw Blackstone Westbroek verzorgen als geaccrediteerde aanbieders het decentrale deel van het onderwijs voor eigen advocaat-stagiairs.

Meer informatie over het curriculum is te vinden op de websites van de onderwijsaanbieders. 

Visitatie 2020: goed eindoordeel Beroepsopleiding Advocaten
De stichting beroepsopleiding advocaten (SBA) heeft de kwaliteit van de Beroepsopleiding Advocaten in 2020 als ‘goed’ beoordeeld. Volgens de SBA betekent dit dat ‘de opleiding systematisch en over de volle breedte boven de gangbare basiskwaliteit uitsteekt’.