Begeleiding door patroons

Deze informatie is van toepassing op advocaat-stagiairs die de opleiding zijn gestart tot en met september 2020.

Goede en professionele begeleiding door een patroon of praktijkbegeleider is tijdens de Beroepsopleiding Advocaten (BA) uitermate belangrijk voor de ontwikkeling van stagiairs. Daarnaast is het voor een stagiair verplicht bij de aanvang van de opleiding een patroon te hebben.

In de Verordening op de advocatuur staan de eisen voor een patroon. De raden van de orde hebben op basis hiervan (uniforme) beleidsregels opgesteld die het kader aangeven voor de goedkeuring van patroons. Zo is een patroon verplicht de ontwikkeling van zijn stagiair op systematische en structurele wijze te bewaken (artikel 3.13, eerste lid). 

Patroonscursus

In de databank Erkend Cursusaanbod Advocatuur kunnen door de NOvA erkende opleidingsinstellingen hun cursusaanbod voor de advocatuur publiceren. U kunt in het cursusaanbod zoeken naar patroonscursussen (zoek op trefwoord 'patroon'). 

Competentieprofiel patroons

De NOvA heeft een competentieprofiel ontwikkeld. Patroons en hun kantoren kunnen dat profiel gebruiken om hun eigen regels en protocollen voor het patronaat aan te scherpen.

Portfolio

Patroons kunnen de begeleiding van stagiairs structureren aan de hand van hun portfolio. Dat bevat onder meer checklists voor het eerste stagegesprek en de voortgangsgesprekken. Aan de hand van de in het portfolio opgenomen evaluatieformulieren en modellen voor voortgangsgesprekken, kunnen stagiairs hun professionele ontwikkeling volgen. Daardoor krijgen zij antwoord op vragen als:

  • Hoe is het gesteld met het analytisch vermogen?
  • Valt er iets te verbeteren aan de cliëntgerichtheid?
  • Hoe staat het met de stressgevoeligheid?

Daarnaast bevat het portfolio een sterkte/zwakte-analyse, een ‘model’-curriculum vitae en een overzicht van door de stagiair behaalde landelijke en plaatselijke opleidingspunten.

Checklist best practice

In samenwerking met patroons, de Stichting Jonge Balie Nederland en de raden van de orde heeft de NOvA voor de begeleiding van advocaat-stagiairs een checklist best practise ontwikkeld. De patroons en advocaat-stagiairs kunnen de checklist gebruiken tijdens functionerings- en beoordelingsgesprekken. De checklist kan dan dienen als aanknopingspunt voor het bespreken van bijvoorbeeld gedragsregels, overdracht van expertise, afstemming van de verwachtingen en sterke en zwakke punten.