Kosten, annuleren, vrijstellingen

Deze informatie is van toepassing op advocaat-stagiairs die de opleiding zijn gestart tot en met september 2020.

Kosten
De Beroepsopleiding Advocaten kost in totaal € 14.780,- exclusief btw. De facturering verloopt via de UO. U krijgt facturen: kort na de start van het eerste jaar en kort na de start van het tweede jaar van de BA.

Annulering van de BA
Wilt u uw deelname aan de opleiding annuleren of beëindigen dan dient u dat persoonlijk en schriftelijk te doen met het het beeindigingsformulier.
Op grond van artikel 2.28, derde lid, van de Verordening op de advocatuur blijven bij tussentijdse beëindiging van deelname aan de BA de al in rekening gebrachte cursus- en examengelden onverminderd verschuldigd.

Vrijstellingen
De algemene raad kan een advocaat-stagiair vrijstellingen verlenen voor onderdelen van de beroepsopleiding advocaten (artikel 3.18 en 3.20 van de Verordening op de advocatuur). Let op: artikel 3.18 en 3.20 van de Verordening op de advocatuur is in de huidige actuele versie komen te vervallen. Deze twee artikelen gelden nog wel voor de stagiairs die met de opleiding zijn gestart tot en met september 2020.

De maatstaf voor het verlenen van vrijstelling is of de bekwaamheid waarover de stagiair al beschikt (minimaal) gelijk is aan de praktische bekwaamheid die het vak waarvoor hij of zij vrijstelling vraagt, oplevert. Daarnaast dient de stagiair aan te tonen dat hij of zij dankzij een andere opleiding hierover diepgaande theoretische kennis heeft verkregen.

Meer informatie over vrijstellingen is te vinden in de Beleidsregel onderwijs en toetsen.