Beroepsopleiding advocaten vanaf 2021

Deze informatie is van toepassing op advocaat-stagiairs die de opleiding zijn gestart vanaf 2021.

In maart 2021 is de vernieuwde beroepsopleiding advocaten gestart. In deze opleiding staan praktische vaardigheden, ethiek en het toepassen van juridische inhoudelijke kennis centraal De opleiding is gericht op de praktijk (toepassingsgericht) en er is voor iedere student ruimte voor verbreding en verdieping. De kernwaarden van de advocaat zijn expliciet in de opleiding verankerd.

De beroepsopleiding advocaten is verplicht voor alle beginnende advocaten en heeft als doel hen te vormen tot zelfstandige en deskundige advocaten. Daardoor kunnen zij optimaal bijdragen aan de kwaliteit van de advocatuur.

De beroepsopleiding advocaten bestaat uit de hoofdpraktijken burgerlijk(proces) recht, bestuurs(proces)recht en straf(proces)recht. Een stagiair kiest voor het eerste jaar een hoofdpraktijk die aansluit bij zijn (of haar) praktijk. Voor het tweede jaar kiest de stagiair een leerpraktijk. De opleiding besteedt veel aandacht aan ethiek. In het onderwijs zijn vaardigheden, ethiek en juridische inhoud geïntegreerd. Er zijn drie toetsen: Ethiek, de eerste integratieve dag en de tweede integratieve dag. De eerste integratieve dag is in de vorm van een mootcourt, de tweede integratieve dag is een complexe praktijksimulatie (voor burgerlijk(proces)recht en bestuurs(proces)recht een onderhandeling; voor straf(proces)recht een getuigenverhoor). Voorbereiding op de integratieve dagen is op basis van casussen, werken in praktijkdossiers en het schrijven van verschillende producties. De examencommissie besluit over toelating tot de integratieve dagen, de onderwijsaanbieders adviseren op basis van een gedegen voorbereiding en (verplichte) aanwezigheid van de stagiaire in de aanloop naar de integratieve dagen.

De uitvoering van de beroepsopleiding advocaten is uitbesteed aan de uitvoeringsorganisatie (UO). Deze bestaat uit de combinatie CPO / Dialogue. De UO is verantwoordelijk voor het (doen) verzorgen van het onderwijs, de examinering en de feitelijke organisatie van de opleiding (inclusief selectie) en de opleiding en evaluatie van docenten. The Law Firm School en De Brauw Blackstone Westbroek verzorgen als geaccrediteerde aanbieders een deel van het onderwijs voor eigen advocaat-stagiairs.

Infographic BA nieuw