• 13-04-2017

    Bert Fibbe oud- waarnemend deken NOvA

    "Radicale oplossingen voor de verstopte strafrechtketen"

    “Zeer gewaardeerde wetgever! Schaf het hoger beroep toch af.” In een open brief bepleit advocaat-generaal en hoogleraar Miranda de Meijer een radicale oplossing voor het ontstoppen van de strafrechtketen. Zij vergelijkt die met een rioolbuis. Haar oplossing: volsta met één instantie en schaf het hoger beroep in strafzaken af.

    lees meer