Actueel

Blog

 • 26-06-2017
  reacties 3

  Bart van Tongeren algemeen deken NOvA

  "Open en bloot"

  De algemene raad staat voor de taak om uw aller belangen te behartigen, hoe divers de balie ook is. Ook is het aan de AR om het voortouw nemen in majeure dossiers die vaak impact hebben op ieder van u – en zelfs op volgende generaties advocaten. Dat wil niet zeggen dat de AR altijd alle wijsheid in pacht heeft. Als AR schromen wij dan ook niet uit het collectieve brein te tappen van onze beroepsgroep. Twee weten immers meer dan één, dus ook zeker 17.500 professionele en bevlogen vakgenoten.

  lees meer
 • 01-10-2016
  reacties 0

  Jan Loorbach voorzitter Commissie Gedragsregels

  "Levendig en doelgericht"

  Onze derde commissie bijeenkomst in september 2016 was levendig en doelgericht. Enkele in het oog springende punten zijn met diepgang onderwerp van discussie geweest zoals bijvoorbeeld de vraag wat de wetswijzigingen na 1992 voor de gedragsregels betekenen?

  lees meer
 • 01-04-2016
  reacties 0

  Jan Loorbach voorzitter Commissie Gedragsregels

  "Herijking: een opdracht aan alle advocaten "

  De nieuwe tijd, net wat u zegt …. Advocaten moeten zich aan veel normen houden. Aan de ‘wet’, waaronder de eigen verordeningen van de Nederlandse orde van advocaten. Aan hun zorgplicht tegenover de cliënt (zowel een publiekrechtelijke zorgvuldigheidsnorm als een privaatrechtelijke norm die de advocaat als opdrachtnemer adresseert). En de wet kent de betamelijkheidsnorm van artikel 46 Advocatenwet.

  lees meer