Digitaal procederen

Digitaal procederen

Let op: 'reset' digitaal procederen
Op dinsdag 10 april 2018 maakte de Raad voor de Rechtspraak bekend dat er een ‘reset’ van digitaal procederen gaat plaatsvinden. Er wordt voorlopig niet meer verder ontwikkeld aan het huidige systeem en in de toekomst zal de nadruk meer komen te liggen op digitale toegankelijkheid van de rechtspraak voor iedereen en minder op digitaal procederen voor professionele procespartijen. Dit kan gevolgen hebben voor uw bedrijfsvoering als advocaat. De Raad voor de rechtspraak heeft een pagina met vragen en antwoorden over de 'reset' beschikbaar gemaakt.

Digitaal procederen houdt in zijn meest simpele vorm in dat er geen uitwisseling van papier plaatsvindt tussen u als advocaat en het betreffende gerecht. Alle stukken die u nog print of kopieert neemt de Rechtspraak straks nog uitsluitend digitaal in ontvangst. De Rechtspraak zal ook alleen nog digitaal met u communiceren over een zaak. Dit betekent dat bij het betreffende gerecht geen papieren dossier meer aanwezig zal zijn. Bekijk een korte voorlichtingsfilm van de Rechtspraak over de introductie van digitaal procederen. De NOvA vindt het van het grootste belang dat het systeem voor digitaal procederen veilig, betrouwbaar en werkbaar is voor advocaten.

Hoe werkt digitaal procederen?
Uw zaken lopen (afhankelijk van het rechtsgebied waarin u werkt) vanaf een nog nader te bepalen datum via een speciaal, beveiligd webportaal, genaamd ‘Mijn Rechtspraak’. Via Mijn Rechtspraak dient u stukken in, ontvangt u berichten van de rechter of de griffier en kiest u zittingsdata. Ook de cliënt heeft via Mijn Rechtspraak toegang tot de zaakgegevens. Hij/zij zal echter geen documenten kunnen toevoegen of aanpassen; dat kan alleen de behandelaar (bij zaken met verplichte procesvertegenwoordiging).

Wanneer iemand een nieuw stuk aan een dossier toevoegt, of wanneer een zittingsdatum bekend wordt, krijgt u een e-mailnotificatie die meldt dat er nieuwe informatie voor u beschikbaar is. U logt vervolgens in bij Mijn Rechtspraak om deze informatie te bekijken. Inloggen bij Mijn Rechtspraak doet u met de advocatenpas. Net zoals nu het geval is, kunt u medewerkers machtigen om namens u toegang te krijgen tot dossiers in Mijn Rechtspraak.

Wat hebt u nodig voor digitaal procederen?

 • De advocatenpas om in te loggen;
 • Een moderne internetbrowser en een goede, snelle internetverbinding om bestanden te kunnen uploaden;
 • Een scanvoorziening (300 dpi – bit diepte 24 bit).

Werkinstructies en hulp bij vragen

 • De NOvA heeft de checklist ‘Ben ik KEI-voorbereid’ opgesteld. Die bevat zaken waaraan u moet denken en waarvoor u moet zorgen om digitaal te kunnen procederen.
 • Kijk ook op 'Vertrouwelijke internetcommunicatie' voor informatie over veilig internetten en e-mailen.
 • Op rechtspraak.nl vindt u werkinstructies en instructiefilmpjes met uitleg over het systeem. In het systeem zelf zijn handige ‘widgets’ (applicaties die uitleg geven bij een bepaald veld in het formulier) opgenomen, die u bij de indiening van een zaak zullen helpen.
 • Voor vragen kunt u terecht bij het Rechtspraak Servicecentrum (RSC). Dat is op werkdagen bereikbaar tussen 08.00 en 20.00 uur op telefoonnummer 088 - 361 61 61. Ook via Twitter en Facebook kunt u vragen stellen, ook buiten kantooruren.

Digitaal procederen ter zitting?

 • Mijn Rechtspraak is een communicatiekanaal en daarom niet geschikt voor raadpleging tijdens een zitting. Via Mijn Rechtspraak komt u bij de originele documenten dus zonder uw aantekeningen. Daarnaast wordt u na enige tijd inactiviteit automatisch uitgelogd waardoor u de inlogprocedure opnieuw moet doorlopen.
 • Zorg dat u de dossierstukken op uw laptop gedownload hebt zodat u ze altijd kunt raadplegen. U kunt ook het papieren dossier meenemen naar de zitting.
 • Een tablet is niet het meest geschikte apparaat om te gebruiken voor het raadplegen van stukken. Het scrollen door het dossier op een tablet ervaren veel van uw collega's als onhandig. 
 • Een papieren stuk dat op de zitting wordt aangeleverd, zoals spreekaantekeningen, kan de rechter ter zitting vanaf papier behandelen. Daarna kan het stuk worden gescand en worden toegevoegd aan het digitale dossier. Het is aan de zittingsrechter om hierover te beslissen.
 • De zitting zal in het begin meer tijd in beslag nemen dan een gewone zitting. Houdt u hiermee rekening.

Schema invoering digitaal procederen
De invoering van de digitale procedures gebeurt in fasen. In elke fase wordt een digitale procedure ingevoerd. Elke fase begint met een verplichte pilot bij een of twee gerechten. Daarna vindt landelijke invoering van de procedure plaats. 

 • 12 juni 2017: verplicht digitaal procederen asiel en bewaring.
 • 1 september 2017: verplicht digitaal procederen civiele vorderingsprocedure bij de rechtbank Gelderland en rechtbank Midden-Nederland.
 • eind 2018: verplicht digitaal procederen in vorderingszaken met verplichte procesvertegenwoordiging (belang van meer dan € 25.000,-) in alle arrondissementen.