Dossiers

Advocaat voor de klas

Advocaat voor de klas

Voor het komende schooljaar is de NOvA op zoek naar nieuwe basisscholen zodat we de kinderen van groep 8 op een leuke en speelse wijze kunnen informeren over het werk van de advocaat, het recht en de wet.

Met ‘Advocaat voor de klas’ laat de NOvA leerlingen uit groep 8 van de basisschool kennismaken met het recht en de rol van de advocaat. Van rechtsstaat tot grondrechten: het komt allemaal voorbij in een mix van discussie, zelfwerkzaamheid en op waarheid gebaseerde verhalen. Dit gebeurt aan de hand van de lesmethode van de JuniorJurist Academie.

Van workshop tot oefenrechtbank
De lesmethode begint met een interactieve workshop, gegeven door een echte advocaat en een docent van de JuniorJurist Academie. Daarna gaan de leerlingen een aantal weken zelf aan de slag met het tijdschrift Recht & Wet. Dit staat boordevol informatie over de Grondwet, privaat- en publiek recht, de rechterlijke macht en de advocatuur. Het afsluitende hoogtepunt vormt een oefenrechtbank. De kinderen bereiden zelf rechtszaken voor en treden, onder begeleiding van de ‘advocaat voor de klas’, in echte toga’s op als advocaat, officier van justitie, rechter en verdachte.

Perfecte match
In de komende periode tot eind 2021 hopen wij opnieuw kinderen te enthousiasmeren. Afhankelijk van de locaties van de deelnemende scholen zoeken wij per school naar de perfecte match met een advocaat in de buurt. Indien u zich heeft opgegeven als school of als advocaat, kunt u dus hiervoor worden benaderd.