Dossiers

Gegevensbescherming (AVG)

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is per 25 mei 2018 van toepassing. Het is van belang dat advocaten zich bewust zijn van de gevolgen van deze nieuwe Europese privacywetgeving.

Het doel van de AVG is het stellen van grenzen aan de verwerking van persoonsgegevens. Daarnaast is in de AVG bepaald dat eenieder recht heeft op bescherming van de hem of haar betreffende persoonsgegevens en dat deze gegevens eerlijk moeten worden verwerkt. Dat heeft gevolgen voor organiaties die gegevens verwerken. Weet u bijvoorbeeld wat u moet doen bij een datalek? Hoe registreert u nieuwe cliënten en verwerkt u deze gegevens in uw cliëntenbestand? Geeft u bij uw cliënten aan hoe u met hun gegevens omgaat op het gebied van privacy en gegevensbescherming? Werkt u samen met derde partijen waarbij persoonsgegevens worden uitgewisseld? En wat kunt u doen als de Autoriteit Persoonsgegevens op de stoep staat? 

De antwoorden op deze en andere vragen vindt u onder meer in de handige regelhulp en de checklist van de Autoriteit Persoonsgegevens. Daarnaast heeft de Rijksoverheid een handleiding opgesteld. Deze documenten zijn ook geschikt voor gebruik door advocaten(kantoren).

Verwerkingsovereenkomst
In het geval u als advocaat gebruik maakt van de dienst(en) van een derde partij die in opdracht en ten behoeve van u persoonsgegevens verwerkt, bijvoorbeeld gegevens van uw cliënten en/of werknemers, schrijft de AVG voor dat u gebruik moet maken van een verwerkersovereenkomst. U bent samen met deze verwerker verplicht een aantal onderwerpen te bespreken en schriftelijk vast te leggen in zo’n overeenkomst, zoals onder andere de aard en doeleinden van de verwerking, het soort persoonsgegevens dat verwerkt wordt, geheimhoudingsplicht, instructies over de verwerking, beveiligingsmaatregelen, het al dan niet inschakelen van subverwerkers, privacy rechten van betrokkenen, audits en controle alsook het retourneren en/of verwijderen van persoonsgegevens door de verwerker. Deze model-verwerkingsovereenkomst kunt u hanteren als u gebruik maakt van (een) derde partij(en) bij de verwerking van persoonsgegevens voor uw kantoor.*

Innovatieplatform AVG 25 april

De NOvA organiseert op woensdag 25 april het innovatieplatform in Media Plaza (onderdeel van de Jaarbeurs Utrecht) om u nader te informeren over de Algemene verordening gegevensbescherming. 

 

Dit document is met zorg en aandacht door ons samengesteld en wordt u aangeboden om naar eigen inzicht te gebruiken. Er kunnen geen rechten worden ontleend jegens de NOvA aan dit document of aan het gebruik ervan.