Dossiers

Digitaal procederen

Aansluitpunt Rechtspraak

Aansluitpunt Rechtspraak

Voor zaken in het civiele recht en het bestuursrecht zal straks het digitale rechtspraakdossier toegankelijk zijn via het webportaal Mijn Rechtspraak. Een civiele zaak starten via Mijn Rechtspraak gaat met uw advocatenpas. Na het inloggen kunt u starten met het invullen van een procesinleiding. Daarnaast komt er een mogelijkheid zelf een directe koppeling aan te brengen tussen uw kantoorsoftware en het systeem van de Rechtspraak.

Let op: 'reset' digitaal procederen
Op dinsdag 10 april 2018 maakte de Raad voor de Rechtspraak bekend dat er een ‘reset’ van digitaal procederen gaat plaatsvinden. Er wordt voorlopig niet meer verder ontwikkeld aan het huidige systeem en in de toekomst zal de nadruk meer komen te liggen op digitale toegankelijkheid van de rechtspraak voor iedereen en minder op digitaal procederen voor professionele procespartijen. Dit kan gevolgen hebben voor uw bedrijfsvoering als advocaat. De Raad voor de rechtspraak heeft een pagina met vragen en antwoorden over de 'reset' beschikbaar gemaakt.

Via een directe koppeling kan uw kantoor geautomatiseerd gegevens met de Rechtspraak uitwisselen. Alle communicatie met de Rechtspraak verloopt dan via uw eigen systeem. U kunt dan documenten vanuit uw eigen kantoorsysteem, zoals een zaak- of document-managementsysteem, insturen. Gegevens kunnen ook automatisch worden opgeslagen in het eigen kantoorsysteem. Dit is vooral aantrekkelijk bij grote volumes aan zaken en bij complexe zaken. Het kan leiden tot een vermindering van uw administratieve lasten, omdat u minder vaak gegevens handmatig hoeft in te voeren. 

Tussen gebruikers van het webportaal en die van een directe systeemkoppeling bestaat binnen de Rechtspraak geen logistieke ongelijkheid. De systeemkoppeling levert u gebruikersgemak op, waarvoor u wel een significante investering moet doen. De Rechtspraak creëert hiervoor een generiek koppelvlak onder de naam Aansluitpunt Rechtspraak. Indien u daar interesse voor heeft, dient uw eigen ICT-leverancier de systeemkoppeling tot stand te brengen.

Vooralsnog kunt u via het Aansluitpunt Rechtspraak alleen zaken indienen volgens artikel 113 Rechtsvordering (Rv). U start een procedure conform artikel 112 Rv via het webportaal Mijn Rechtspraak. Na indiening kunt u vervolgens wel digitaal verder procederen via het Aansluitpunt Rechtspraak. 

Kiest u voor procederen via het Aansluitpunt Rechtspraak, dan heeft dat gevolgen voor uw applicatielandschap. U dient zelf te onderzoeken en te bepalen of uw softwareleverancier in staat is uw documentsysteem te verbinden met de systemen van de Rechtspraak. Daarnaast zullen wellicht ook andere leveranciers van plan zijn hun softwarepakketten geschikt te maken voor het Aansluitpunt Rechtspraak. Dit kost tijd, dus houd daar rekening mee. Ook als u kiest voor communicatie met de Rechtspraak via het Aansluitpunt Rechtbank, blijft het altijd mogelijk via het webportaal te procederen.

Het is van belang dat u zich goed realiseert wat digitalisering teweegbrengt in de kantoororganisatie en vooral wat dat voor de werkprocessen betekent. Het is raadzaam dit goed in kaart te brengen voordat digitaal procederen verplicht wordt.

Testpartners
Om het Aansluitpunt Rechtspraak te testen, heeft de Rechtspraak contracten gesloten met drie testpartners: Aneto, Basenet en Topicus. Daarnaast werken meer softwarebedrijven aan een systeemkoppeling. Wilt u weten wat de mogelijkheden voor uw kantoor zijn, neem dan contact op met deze partijen.

Wilt u zelf een koppeling aanbrengen met de Rechtspraak, neem dan contact op met uw leverancier van kantoorautomatisering. Deze kan zich aanmelden bij de Rechtspraak voor het tot stand brengen van de koppeling.

Hoe kan uw kantoor een systeemkoppeling maken met de Rechtspraak? Bekijk de video van het Aansluitpunt Rechtspraak.

Aansluitpunt Rechtspraak