Dossiers

Digitaal procederen

Aansluitpunt rechtspraak

Aansluitpunt rechtspraak

Digitaal procederen in handelsvorderingszaken met verplichte procesvertegenwoordiging kan via het webportaal Mijn Rechtspraak, maar het is ook mogelijk om een rechtstreekste koppeling tussen uw systeem en dat van de Rechtspraak tot stand te brengen. Dit heet het Aansluitpunt Rechtspraak.

Het Aansluitpunt Rechtspraak is een directe, beveiligde verbinding tussen uw eigen systeem en dat van de Rechtspraak om data uit te wisselen. Alle communicatie met de Rechtspraak verloopt dan via uw eigen systeem. Zo kunt u documenten insturen vanuit uw eigen zaak- of document-managementsysteem. Gegevens kunnen ook automatisch worden opgeslagen in het eigen kantoorsysteem. Dit is vooral aantrekkelijk bij grote volumes aan zaken en bij complexe zaken. Het kan leiden tot een vermindering van uw administratieve lasten, omdat u minder vaak gegevens handmatig hoeft in te voeren. De systeemkoppeling levert gebruiksgemak op, waarvoor wel een significante investering nodig is.

ICT en kantoororganisatie
De Rechtspraak biedt het Aansluitpunt Rechtspraak slechts aan. Kiest u hiervoor, dan dient u zelf uw documentsysteem te verbinden met de systemen van de Rechtspraak. Bespreek de mogelijkheden met uw ICT-leverancier, of onderzoek de softwarepakketten van andere leveranciers. Dit kost in alle gevallen tijd, dus houd daar rekening mee. Het is verder van belang dat u zich goed realiseert wat digitalisering teweegbrengt in de kantoororganisatie en vooral wat dat voor de werkprocessen betekent. Het is raadzaam dit goed in kaart te brengen voordat u een beslissing neemt.

Gelijkheid portaal en Aansluitpunt
Ook als u kiest voor communicatie via het Aansluitpunt Rechtspraak, blijft het altijd mogelijk via het webportaal Mijn Rechtspraak te procederen. Tussen gebruikers van het webportaal en die van een directe systeemkoppeling via het Aansluitpunt bestaat binnen de Rechtspraak geen logistieke ongelijkheid. Stukken worden niet eerder in behandeling genomen of sneller verwerkt.