Dossiers

Digitaal procederen

Digitaal procederen in civiel recht

Digitaal procederen in civiel recht

Digitaal procederen bij handelsvorderingen met verplichte procesvertegenwoordiging bij de rechtbanken Midden-Nederland en Gelderland stopt per 1 oktober 2019. Vanaf die datum vervalt de verplichting tot digitaal procederen in Midden-Nederland en Gelderland en geldt bij die rechtbanken weer hetzelfde civiele procesrecht als in de rest van Nederland.

De Raad voor de rechtspraak heeft besloten tot een ‘reset’ van digitaal procederen. Onderdeel daarvan is dat de landelijke uitrol van de zaakstroom handelsvorderingszaken met verplichte procesvertegenwoordiging niet wordt ingevoerd.

Hoe werkt digitaal procederen in handelsvorderingszaken met verplichte procesvertegenwoordiging?
Uw zaken lopen via een beveiligd webportaal: Mijn Rechtspraak. Daar dient u stukken in, ontvangt u berichten van de rechter of de griffier en kiest u zittingsdata. Uiteindelijk ontvangt u een digitaal getekende uitspraak. Wanneer iemand een nieuw stuk aan een dossier toevoegt, of wanneer een zittingsdatum bekend wordt, krijgt u hiervan een e-mailnotificatie. U logt vervolgens in bij Mijn Rechtspraak om deze informatie te bekijken. Inloggen bij Mijn Rechtspraak doet u met de advocatenpas. Net zoals nu het geval is, kunt u medewerkers machtigen om namens u toegang te krijgen tot dossiers in Mijn Rechtspraak.

Digitaal procederen ter zitting

  • Mijn Rechtspraak is een communicatiekanaal en daarom niet geschikt om tijdens een zitting te raadplegen. Via Mijn Rechtspraak komt u bij de originele documenten, dus zonder uw aantekeningen. Daarnaast wordt u na enige tijd inactiviteit automatisch uitgelogd waardoor u de inlogprocedure opnieuw moet doorlopen.
  • Zorg dat u de dossierstukken op uw laptop gedownload hebt zodat u ze altijd kunt raadplegen. U kunt ook het papieren dossier meenemen naar de zitting.
  • Een tablet is niet het meest geschikte apparaat om te gebruiken voor het raadplegen van stukken. Het scrollen door het dossier op een tablet ervaren veel van uw collega's als onhandig.
  • Een papieren stuk dat op de zitting wordt aangeleverd, zoals spreekaantekeningen, kan de rechter ter zitting vanaf papier behandelen. Daarna kan het stuk worden gescand en toegevoegd aan het digitale dossier. Het is aan de zittingsrechter om hierover te beslissen.
  • Houd er rekening mee dat de zitting in het begin meer tijd in beslag zal nemen dan een gewone zitting.

Wat hebt u nodig voor digitaal procederen in handelsvorderingszaken met verplichte procesvertegenwoordiging?

  • De advocatenpas om in te loggen.
  • Een moderne internetbrowser en een goede internetverbinding om bestanden te kunnen uploaden.
  • Een scanvoorziening (300 dpi –24 bit) om documenten te digitaliseren.
  • Het is ook mogelijk om een rechtstreekste koppeling tussen uw systeem en dat van de Rechtspraak tot stand te brengen. Dit gebeurt via het Aansluitpunt.

Werkinstructies

Hulp bij vragen
Voor vragen kunt u terecht bij het Rechtspraak Servicecentrum (RSC). Dat is op werkdagen bereikbaar tussen 08.00 en 20.00 uur op telefoonnummer 088 - 361 61 61. Ook via Twitter en Facebook kunt u vragen stellen, ook buiten kantooruren.