Dossiers

Digitaal procederen

Digitaal procederen in strafrecht

Digitaal procederen in strafrecht

In de strafrechtketen worden de digitale systemen op elkaar afgestemd om in de toekomst een complete digitale documentenstroom te realiseren.

In 2013 zijn het Openbaar Ministerie en de Rechtspraak gestart met het digitaliseren van de werkprocessen, waarbij de overgang van het papieren dossier naar een digitale versie centraal staat. Gevolg van deze digitalisering was de introductie van het Advocatenportaal Mijn Strafdossier in 2014. 

Wat is al digitaal?

In politierechter-, kinder- en kantonzaken verstrekken alle parketten en rechtbanken digitale strafdossiers aan de advocatuur. Ook OM-afdoeningen worden digitaal verstrekt. 

Ook kan de meervoudige kamer in zaken met of zonder een gedetineerde verdachte, in snelrecht- en in supersnelrechtzaken met een digitaal dossier werken. Over de volgorde en het tempo waarin dossiers daadwerkelijk worden gedigitaliseerd, maken het OM en de Rechtspraak per locatie afspraken.

Het digitaal verstrekken van het dossier gebeurt via het Advocatenportaal Mijn Strafdossier Op deze beveiligde website kunnen strafrechtadvocaten het digitale dossier downloaden. Deze stukken worden nu nog niet digitaal verstrekt aan advocaten van slachtoffers/benadeelde partijen. Ook is Mijn Strafdossier nog niet beschikbaar voor zaken van het Landelijk en Functioneel Parket en de gerechtshoven.

Het gerechtshof Den Haag verstrekt digitaal stukken aan advocaten als hoger beroep is ingesteld in politierechterzaken, in meervoudige kamer-zaken – niet gedetineerd, en in strafzaken die door de kantonrechter zijn afgedaan. De overige zaken worden nog op papier verzonden.

Handleiding en veelgestelde vragen Mijn Strafdossier
Er is een handleiding beschikbaar voor het gebruik van het advocatenportaal Mijn Strafdossier. U kunt voor meer informatie ook de meest gestelde vragen raadplegen.

Inloggen met advocatenpas
Door in te loggen met uw advocatenpas krijgt u toegang tot het advocatenportaal Mijn Strafdossier. Voor een gemachtigde collega of iemand anders van het kantoor is het mogelijk om namens de advocaat in te loggen. Als u een probleem heeft met uw advocatenpas of de cardreader, dan kunt u contact opnemen met QuoVadis op 030-2324320 of via advocatenpas@quovadisglobal.com. Dat geldt ook als uw advocatenpas is verlopen.

Onderhoud en storingen
Bij onderhoud en/of een storing aan Mijn Strafdossier kunt u contact opnemen met het Rechtspraak Servicecentrum (RSC). Het RSC is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8:00 en 20:00 uur. Dit kan zowel telefonisch via 088-3616161 als via Twitter en Facebook. Raadpleeg de pagina onderhoud en storingen Mijn Rechtspraak voor meer informatie.

Aansluitpunt
Gebruikmaken van Mijn Strafrecht kan nu alleen door in te loggen met de advocatenpas. Het is een wens van de NOvA dat voor strafzaken een mogelijkheid komt om een directe koppeling aan te brengen tussen uw kantoorsoftware en het systeem van de Rvdr, vergelijkbaar met het Aansluitpunt voor civiele zaken. De NOvA blijft hier bij het OM en Rvdr op aandringen.

Modernisering Strafvordering
Het Wetboek van Strafvordering ondergaat momenteel een modernisering. Een van de doelstellingen daarvan is een ‘techniekonafhankelijke’ inrichting van het strafprocesrecht. De NOvA is nauw betrokken bij dit moderniseringsproject.

Contact
Heeft u wensen, ideeën of opmerkingen over het advocatenportaal, stuur dan een bericht naar strafportaal@advocatenorde.nl.