Dossiers

Digitaal procederen

Hoe werkt digitaal procederen?

Hoe werkt digitaal procederen?

Digitaal procederen betekent dat u processtukken digitaal uitwisselt met de Rechtspraak. De invoering van digitaal procederen verloopt niet op elk rechtsgebied en bij elk rechtscollege hetzelfde. Ook is de wijze van digitaal procederen (nog) niet overal gelijk.

Bekijk per rechtsgebied en rechtscollege welke zaken u digitaal kunt of moet doen en wat u daarvoor nodig hebt.

Rechtsgebieden waar verplicht digitaal wordt geprocedeerd