Dossiers

Digitaal procederen

Strafrecht (VPS)

Strafrecht (VPS)

In de strafrechtketen worden de digitale systemen op elkaar afgestemd om in de toekomst een complete digitale documentenstroom te realiseren. Dit proces naar digitaal werken valt onder het programma Versterking Prestaties Strafrechtketen (VPS).

Let op
De aangekondigde 'reset' van digitaal procederen geldt niet voor het strafrecht. Ontwikkeling van digitale gegevensuitwisseling gaat hier gewoon door.

In politierechter-, kinder- en kantonzaken verstrekken alle parketten en rechtbanken digitale strafdossiers aan de advocatuur. Ook OM-afdoeningen worden digitaal verstrekt. Dit gebeurt via het advocatenportaal Mijn Strafdossier. Deze stukken worden nu nog niet digitaal verstrekt aan advocaten van slachtoffers/benadeelde partijen. Ook is Mijn Strafdossier nog niet beschikbaar voor zaken van het Landelijk en Functioneel Parket of de Gerechtshoven.

Uitbreiding advocatenportaal Mijn Strafdossier
Het advocatenportaal Mijn Strafdossier is een initiatief van het Openbaar Ministerie (OM) en de Raad voor de rechtspraak (Rvdr). Mijn Strafdossier zal als eerstvolgende stap worden uitgebreid met de mogelijkheid van het digitaal stellen en digitaal verzoeken indienen evenals het digitaal verstrekken van de dossiers in maatwerkzaken aan advocaten van verdachten. Daarnaast zal het ook mogelijk worden digitaal stukken te versturen naar het OM en de Rechtspraak. De bouw van deze nieuwe functionaliteiten in Mijn Strafdossier zal in samenspraak met de advocatuur worden ontwikkeld via werksessies met het OM, Rvdr en de advocatuur.
Er is een handleiding beschikbaar voor het gebruik van het advocatenportaal Mijn Strafdossier. U kunt voor meer informatie ook de meest gestelde vragen raadplegen.

Advocatenpas
Door in te loggen met uw advocatenpas, krijgt u toegang tot het advocatenportaal Mijn Strafdossier. Het is mogelijk voor een gemachtigde collega of iemand anders van het kantoor namens de advocaat in te loggen. Als u een probleem heeft met uw advocatenpas of de cardreader, dan kunt u contact opnemen met QuoVadis op 030-2324320 of via advocatenpas@quovadisglobal.com. Dat geldt ook als uw advocatenpas is verlopen.

Onderhoud en storingen Mijn Strafdossier
Bij onderhoud en/of een storing aan Mijn Strafdossier kunt u contact opnemen met het Rechtspraak Servicecentrum (RSC). Het RSC is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 20.00. Dit kan zowel telefonisch via 088-3616161 als via Twitter en Facebook. Raadpleeg de pagina onderhoud en storingen Mijn Rechtspraak voor meer informatie. U kunt zich ook aanmelden voor de RSS-feed om op de hoogte te blijven.

Aansluitpunt
In civiele zaken heeft de Rvdr een generiek koppelvlak gecreëerd onder de naam Aansluitpunt Rechtspraak. Voor het bestuursrecht is de Rvdr hiermee bezig. Met zo’n systeem kunnen geautomatiseerde gegevens van een kantoor uitgewisseld worden met de Rvdr. Voor strafzaken komt er voorlopig niet zo’n systeem. Gebruik maken van het advocatenportaal, kan alleen door in te loggen met de advocatenpas. Het is een wens van de NOvA dat ook voor strafzaken een mogelijkheid komt een directe koppeling aan te brengen tussen uw kantoorsoftware en het systeem van de Rvdr. De NOvA blijft hier bij het OM en Rvdr op aandringen.

Modernisering wetgeving
Het Wetboek van Strafvordering ondergaat momenteel een modernisering. Een van de doelstellingen daarvan is een ‘techniekonafhankelijke’ inrichting van het strafprocesrecht. De NOvA is nauw betrokken bij dit moderniseringsproject. Mocht u wensen en/of ideeën hebben over het advocatenportaal of heeft u andere op- en/of aanmerkingen, dan kunt u een bericht sturen naar strafportaal@advocatenorde.nl.