Dossiers

Digitaal procederen

Toekomstige ontwikkelingen

Toekomstige ontwikkelingen

In de toekomst stuurt u uw eigen documenten via een veilige verbinding naar een webportaal van de rechtspraak. Daar kunnen advocaten én rechtzoekenden documenten inzien en downloaden.

Ook kunt u een zaak aanhangig maken. Gebruik van het webportaal is op vrijwillige basis, u mag ook ‘op papier’ blijven procederen.

Dit staat in het Basisplan van de rechtspraak. Na de ‘reset’ van KEI' heeft de rechtspraak gekozen voor een andere opzet van digitale toegankelijkheid. Waar eerst werd gemikt op verplicht digitaal procederen via standaardformulieren, komt er nu een webportaal (of systeemkoppeling) dat advocaten en rechtszoekenden die dat willen, toegang geeft tot het digitale systeem van de rechtspraak. Hier kunt u straks gewoon uw eigen documenten direct vanuit uw systeem uploaden en een zaak aanhangig maken. Inloggen doet u met de Advocatenpas.

Proeven
Om meer zicht te krijgen in de werking van deze nieuwe aanpak, worden proeven uitgevoerd, waarbij op onderdelen rond een of meer zaakstromen wordt onderzocht of dat wat bedacht is ook werkt. Bij dit soort proeven is de NOvA ook betrokken.

Civiel
Omdat gebruik van het webportaal op basis van vrijwilligheid is, maakt dat de situatie voor digitale toegankelijkheid voor civiele zaken complex. Alle bepalingen uit de KEI-wetgeving zien namelijk op procederen met digitale gegevens die tegelijk in werking treden met vele ingrijpende bepalingen die het procesrecht inhoudelijk substantieel wijzigingen. Vrijwillig procederen is wettelijk dan niet mogelijk. Om dit eventueel toch mogelijk te maken, overlegt de rechtspraak hierover met het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Bestuur
Op de bepalingen na die betrekking hebben op het verplicht digitaal procederen, zijn in het bestuursrecht de diverse andere bepalingen van de KEI-wetgeving al onvoorwaardelijk in werking getreden (inhoudelijke wijzigingen die losstaan van de digitalisering, maar ook de bepalingen die zien op digitaal procederen). In het bestuursrecht kan gestart worden met het introduceren van vrijwillig digitaal procederen conform het digitale regime van de KEI-wetgeving op basis van de nieuwe plannen van de rechtspraak.