Dossiers

Gerbrandydebat

Gerbrandydebat

Het Gerbrandydebat* biedt jaarlijks in november een podium aan advocaten, politici en wetenschappers om te debatteren over onderwerpen op het snijvlak van de politiek, en de rechtsstaat. Dit NOvA-evenement kan elk jaar weer rekenen op een interessante line-up met toonaangevende sprekers vanuit zowel de politiek, wetenschap als ook de advocatuur.

 

*: Pieter S. Gerbrandy (1885-1961), die zijn welbespraaktheid niet alleen toonde als premier in oorlogstijd, maar ook als Minister van Justitie, Kamerlid en advocaat. In de oorlogsjaren verwierf de Friese premier Gerbrandy populariteit bij het grote publiek met zijn radiopraatjes vanuit Londen op Radio Oranje. Maar ook later als Kamerlid toonde hij zijn redenaarstalent met onverwacht krasse uitspraken, humoristische inbrengen en onverbloemd taalgebruik.