Dossiers

Consultatie kwaliteitsbeleid

De NOvA is verantwoordelijk voor het bevorderen van de kwaliteit van de advocatuur. In het kader van het integrale kwaliteitsbeleid wil de algemene raad een samenhangend pakket kwaliteitsbevorderende maatregelen nemen.

Om alle advocaten de gelegenheid te geven te reageren op de plannen van de algemene raad, is een baliebrede consultatie opengesteld. Hierop is een groot aantal reacties binnengekomen.

Reacties
De algemene raad maakt uit de ingezonden reacties op dat advocaten die nu al specialist zijn groot voorstander zijn van het voorstel. Zij vinden dat de algemene praktijk niet meer van deze tijd is en dat verplichte specialisatie ingevoerd zou moeten worden op 2, maximaal 3 rechtsgebieden. Daarnaast zou volgens deze advocaten meer aansluiting gezocht moeten worden bij de overige eisen van specialisatieverenigingen. Daarentegen zijn advocaten die een algemene praktijk uitoefenen geen voorstander van het voorstel. Zij vinden dat het een te grote belasting is voor kleine kantoren die zich richten op gefinancierde rechtsbijstand en dat de algemene praktijk hierdoor niet kan blijven bestaan. Ook wordt het voorstel ervaren als een beperking in de vrijheid van advocaten en wordt kwaliteit al op een andere wijze verkregen.

Vervolgstappen
De algemene raad heeft integraal kwaliteitsbeleid als speerpunt bestempeld. Het voorstel om op bepaalde rechtsgebieden een aantal opleidingspunten verplicht te stellen, past in dat beleid. Het zorgt ervoor dat advocaten hun opleidingspunten behalen binnen die rechtsgebieden waarop zij zich willen profileren. In de komende maanden zal de algemene raad zich buigen over de vervolgstappen van het consultatieproces, waarbij de ingezonden reacties betrokken zullen worden.

Heeft u vragen? Mail dan naar kwaliteit@advocatenorde.nl.