Dossiers

DilemmApp

Om de week staat in de DilemmApp een nieuw dilemma voor u klaar.

Het doel van de DilemmApp is om beroepsethiek op een speelse en inspirerende wijze onder de aandacht van de balie te brengen. Met de app wil de NOvA de discussie over dilemma’s binnen de advocatuur bevorderen en het bewustzijn vergroten.  

DilemmApp

Hoe werkt het?
Iedere twee weken ontvangt de deelnemende advocaat in de app een nieuw dilemma, waarbij een afweging wordt gemaakt tussen tegenstrijdige belangen. Er kan gekozen worden uit vier antwoorden. Na de gemaakte keuze is direct de respons van andere advocaten zichtbaar in percentages.

De dilemma’s zijn aan drie belangen gekoppeld: een persoonlijk belang, een organisatiebelang en een maatschappelijk belang. Wordt bij de keuze vooral rekening gehouden met de positie binnen het kantoor, of wordt de keuze meer gemaakt op basis van principiële gronden? Na het invullen van tien dilemma’s ontvangt de deelnemende advocaat een persoonlijk profiel. Is hij of zij bijvoorbeeld een ‘politicus’ of juist meer een ‘idealist’?

Op elk dilemma kan de deelnemer reageren en met andere advocaten discussiëren. Twee weken na publicatie van het dilemma plaatst de NOvA een slotopmerking, waarin de mogelijke overwegingen voor en tegen een bepaalde keuze op een rijtje worden gezet. Ook is het mogelijk om zelf dilemma’s in te dienen binnen de app of deze te mailen naar dilemma@advocatenorde.nl.

Anoniem
De DilemmApp is uitdrukkelijk niet bedoeld om het handelen van een advocaat te beoordelen. Deelname aan de app is anoniem, niet herleidbaar tot personen / telefoonnummers en kosteloos.

Downloaden
De NOvA DilemmApp is gratis te downloaden in de App Store (iOS) of Google Play Store (Android). Let op: wilt u de app op uw iPad installeren, kijk dan bij apps voor iPhone. Als u voor de eerste keer de app opent, wordt om een wachtwoord gevraagd. Vul hier in: Advocaat!

Zie voor meer informatie de downloadinstructie van de app. Als er problemen zijn met het downloaden, kunt u contact opnemen met de beheerder van de app via telefoon (020) 6568610.