Dossiers

Kwaliteitsbevordering

Gespreksleider, reviewer en begeleider

Gespreksleider, reviewer en begeleider

Aanvraagformulier
Gebruik voor uw aanvraag  als gespreksleider of reviewer het betreffende aanvraagformulier. Indien uw aanvraag wordt goedgekeurd dan wordt u voor vijf jaar geregistreerd. 

Vereisten gespreksleider (intervisie)
Indien u kiest voor de vorm intervisie zal dit onder begeleiding van een bij de algemene raad geregistreerde gespreksleider moeten plaatsvinden. De vereisten voor registratie als gespreksleider zijn:

  • Academisch geschoold;
  • Een cursus gevolgd op het gebied van gespreksleiding voor intervisie bestaande uit ten minste twee dagdelen en een terugkombijeenkomst. Met een cursus wordt gelijkgesteld het hebben gevolgd of gegeven van een opleiding waarin vergelijkbare kennis is opgedaan en waarbij bovendien in de afgelopen vijf jaar ieder jaar ten minste eenmaal per jaar een intervisiebijeenkomst is verzorgd.

De geregistreerde gespreksleiders worden vermeld in het register gespreksleiders intervisie. Deze lijst is op alfabetische volgorde van plaatsnaam. 

Vereisten reviewer (peer review)
Indien u kiest voor de vorm peer review zal dit onder begeleiding van een bij de algemene raad geregistreerde reviewer moeten plaatsvinden. De vereisten voor registratie als reviewer zijn:

  • De reviewer is meer dan zeven jaar als advocaat werkzaam;
  • De reviewer heeft aantoonbare kennis op het gebied waarvan hij de review doet;
  • De reviewer heeft een cursus gevolgd op het gebied van peer review bestaande uit ten minste twee dagdelen en een terugkombijeenkomst. Met een cursus wordt gelijkgesteld het hebben gevolgd of gegeven van een opleiding waarin vergelijkbare kennis is opgedaan en waarbij bovendien in de afgelopen vijf jaar ten minste twee reviews zijn verzorgd. 

De geregistreerde reviewers worden vermeld in het register reviewers peer review. Deze lijst is op alfabetische volgorde van plaatsnaam.

Vereisten begeleider (intercollegiaal overleg)
Indien u kiest voor de vorm gestructureerd intercollegiaal overleg dient daarbij een begeleider te worden aangewezen, die advocaat is. Registratie van de begeleider bij de algemene raad is niet nodig.