Volledig anoniem

Wie belt tijdens een spreekuur, krijgt een van de vertrouwenspersonen te spreken. De vertrouwenspersoon maakt zichzelf kenbaar. Het is aan de beller om te beslissen of hij of zij zich kenbaar maakt of anoniem wil blijven.

Alleen de vertrouwenspersoon kan het telefoonnummer van de beller zien wanneer de oproep binnenkomt. Wilt u volledig anoniem blijven, scherm dan het nummer af voorafgaand aan het gesprek.

De vertrouwenspersoon biedt tijdens het gesprek een luisterend oor en oordeelt niet. Desgevraagd kan hij of zij advies geven of doorverwijzen naar een hulpverlener.

Telefonisch bereikbaar
Het team vertrouwenspersonen is telefonisch bereikbaar op nummer 085 – 0640 182:
- op werkdagen tussen 10:00 en 12:00 uur en tussen 20:00 en 22:00 uur.
- op zaterdagen tussen 14:00 en 16:00 uur.

De gesprekken met de vertrouwenspersonen zijn vertrouwelijk. Het team opereert onafhankelijk en volledig zelfstandig; de gesprekken worden nergens vastgelegd en niet gedeeld met derden, waaronder de NOvA.