Corona

Coronavirus krantDe ontwikkelingen rondom het coronavirus hebben ingrijpende gevolgen voor de rechtspleging en de advocatuur. In dit dossier houdt de NOvA de advocatuur op de hoogte van de actuele ontwikkelingen.

Kijk voor meer informatie bij de:
- nieuwsberichten van de NOvA met betrekking tot het coronavirus
- financiële regelingen voor de advocatuur
- veelgestelde vragen over het coronavirus - algemeen

Wetgevingsadviezen van de NOvA over coronamaatregelen
- Coronamaatregelen testbewijzen, quarantaineplicht en sluitingsbevoegdheid (19 maart 2021)
- Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 en regeling aanvullende mondkapjesverplichtingen covid-19 (3 november 2020)
Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (19 augustus 2020)
- Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (4 juni 2020)

Tijdlijn  
2 sept. 2022 Nu het normale leven weer is opgepakt en er andere grote problemen zijn die om aandacht vragen, lijkt de pandemie soms al lang geleden. Maar corona is niet weg en het verdere verloop is onzeker. Het is daarom belangrijk dat de overheid en samenleving voorbereid zijn op verschillende toekomstscenario’s voor het verloop van de Covid-19-pandemie. Om hierbij te helpen, werkten veertien adviescolleges vijf coronascenario's verder uit: (1) Verkoudheid (2) Griep+ (3) Externe dreiging (4) Continue strijd en (5) Worst case in de rapportage 'Coronascenario’s doordacht: Handreiking voor noodzakelijke keuzes'.
23 maart 2022 De Rechtspraak heeft per 23 maart 2022 de laatste coronamaatregelen opgeheven. Tot 1 juni 2022 is er een tijdelijke algemene regeling zaaksbehandeling Rechtspraak, waarin staat hoe de rechtbanken en gerechtshoven omgaan met rechtszaken in verband met het coronavirus.
24 feb. 2022 Vanaf vrijdag 25 februari vervalt  de mondkapjesplicht in gerechtsgebouwen. Het is dan ook niet meer nodig dat pers en publiek zich aanmelden als zij een zitting willen bijwonen.
23 dec. 2021 Gelet op de recente ontwikkelingen rondom het coronavirus, zullen tot en met 25 februari 2022 alle opleidingsdagen en evaluatiegesprekken van de Beroepsopleiding Advocaten online plaatsvinden.
19 dec. 2021 Rechtspraak: lockdown niet van invloed op doorgang rechtszaken.
18 dec. 2021 Kabinet kondigt opnieuw lockdown af: advocatuur behoort tot uitgezonderde dienstverlening die open mag blijven.
29 nov. 2021 Naar aanleiding van de verscherpte coronamaatregelen heeft de Beroepsopleiding Advocaten in overleg met de NOvA besloten dat het onderwijs weer online wordt verzorgd.
28 nov. 2021 Nieuwe coronamaatregelen zijn niet van invloed op doorgang rechtszaken, meldt de Rechtspraak
26 nov. 2021 Strengere coronamaatregelen kabinet: essentiële dienstverlening, waaronder van advocaten, houdt normale openingstijden.
15 nov. 2021 De nieuwe coronamaatregelen hebben geen directe gevolgen voor de Rechtspraak.
4 nov. 2021 Vanaf 8 november is het weer verplicht een mondkapje te dragen binnen de gerechtsgebouwen, wordt de anderhalvemeternorm weer gehanteerd en moeten pers en publiek zich weer vooraf aanmelden. Een coronatoegangsbewijs is niet nodig, meldt de Rechtspraak.
25 sept. 2021 Vanaf 25 september worden er geen coronabeperkingen meer gesteld aan de toegang tot gerechtsgebouwen en zittingszalen, meldt de Rechtspraak.
28 juli 2021 De Beroepsopleiding Advocaten restitueert opleidingskosten 2020 in verband met corona.
15 juli 2021 De Beroepsopleiding Advocaten gaat met ingang van augustus het onderwijs weer fysiek op locatie aanbieden.
24 juni 2021 Vanaf zaterdag 26 juni is het niet meer verplicht om mondkapjes te dragen in gerechtsgebouwen, meldt de Rechtspraak.
23 juni 2021 Versoepeling coronamaatregelen bij DJI
22 april 2021 De coronacrisis is in 2020 van grote invloed geweest op de gang naar de rechter. Het aantal afgehandelde rechtszaken daalde met 11 procent ten opzichte van 2019. Dit blijkt uit het jaarverslag van de Rechtspraak.
22 jan. 2021 De avondklok heeft geen invloed op het piketmeldingproces. Bent u piketadvocaat en moet u tijdens de avondklok uren voor een piketmelding op weg? Dan vindt u via de website van de NOvA de juiste formulieren die u hiervoor nodig heeft.
22 jan. 2021 Avondklok heeft beperkte invloed op de Rechtspraak.
21 jan. 2021 Forse uitbreiding steun- en herstelpakket.
11 jan. 2021 De Raad voor Rechtbijstand publiceert de definitieve cijfers tegemoetkomingsregeling sociale rechtsbijstandverleners COVID-19-crisis
2021 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 dec. 2020 De Raad voor Rechtsbijstand publiceert de actuele cijfers over de tegemoetkomingsregeling sociale rechtsbijstandverleners en verruimt de terugbetalingstermijn van de voorschotregeling.
15 dec. 2020 Hoge Raad: openbaarheid rechtszittingen niet geschonden door coronamaatregelen.
14 dec. 2020 De aanvullende maatregelen van de Rijksoverheid om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hebben geen invloed op de doorgang van rechtszaken, aldus de Rechtspraak.
1 dec. 2020 Raad voor Rechtsbijstand: tegemoetkomingsregeling voor sociale rechtsbijstandverleners van start.
30 nov. 2020 Vanaf 1 december zijn mondkapjes verplicht in publieke ruimten van gerechtsgebouwen, meldt de Rechtspraak.
30 nov. 2020 Op 1 december gaat de Tijdelijke Wet Maatregelen COVID-19 voor de komende drie maanden in. Hiermee worden de bestaande coronamaatregelen vastgelegd in wetgeving.
27 nov. 2020 De Tijdelijke regeling zaaksbehandeling Rechtspraak blijft van kracht, meldt de Rechtspraak.
3 nov. 2020 Het kabinet heeft besloten om voor de komende 2 weken, bovenop de huidige gedeeltelijke lockdown, extra maatregelen in te stellen. Hoewel veel openbare plaatsen zijn gesloten, behoren gerechtsgebouwen t.b.v. zittingen tot de uitzonderingen en blijven dus open.
3 nov. 2020 De Rechtspraak publiceert de Tijdelijke regeling familie- en jeugdrecht rechtbanken
27 okt. 2020 Kabinet: aanvullingen op derde steunpakket corona.
15 okt. 2020 De Beroepsopleiding Advocaten organiseert tot eind 2020 geen fysieke onderwijsactiviteiten meer. De opleidingsdagen van Vaardigheden en Beroepsattitude/ethiek vinden, net als de opleidingsdagen van de cognitieve vakken, weer online plaats.
14 okt. 2020 Doorgang rechtszaken niet beïnvloed door gedeeltelijke lockdown, meldt de Rechtspraak.
6 okt. 2020 DJI kondigt nieuwe maatregelen aan per 6 oktober 2020.
1 okt. 2020 Dringend advies van de Rechtspraak: mondkapjes nu ook dragen in de publieke ruimten van gerechtsgebouwen.
30 sept. 2020 De Rechtspraak publiceert de Tijdelijke regeling kanton en handel
30 sept. 2020 Aan­ge­scherp­te co­ron­a­maat­re­ge­len, maar rechts­zit­tin­gen van de Af­de­ling be­stuurs­recht­spraak (Raad van State) gaan door.
30 sept. 2020 Fysieke zittingen in rechtszalen blijven doorgaan, meldt de Rechtspraak.
8 sept. 2020 De rechtbank Amsterdam start met strafzittingen in de avond.
1 sept. 2020 De Rechtspraak publiceert de Tijdelijke regeling strafrecht
1 sept. 2020 Per 1 september zijn fysieke kantonrolzittingen weer van start gegaan bij de rechtbanken.
1 sept. 2020 De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) hervat fysieke zittingen.
31 aug. 2020 'Coronawerkwijze' Hoge Raad met ingang van 1 september.
24 aug. 2020 Verslag van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over het voorbereidend onderzoek van het wetsvoorstel Tijdelijke wet maatregelen covid-19.
19 aug. 2020 De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het wetsvoorstel Tijdelijke wet notificatieapp covid-19.
10 aug. 2020 De Rechtspraak meldt dat vanaf 17 augustus publiek weer beperkt welkom is in de rechtszaal.
14 juli 2020 De rechtbank Midden-Nederland start met avondzittingen.
13 juli 2020 De Raad van State publiceert haar ad­vies over de Wet tij­de­lij­ke maat­re­ge­len co­vid-19.
13 juli 2020 Het kabinet dient het wetsvoorstel Tijdelijke wet maatregelen covid-19 in.
9 juli 2020 Extra voorschotregeling aanvragen kan tot 1 augustus 2020, maakt de Raad voor Rechtsbijstand bekend.
1 juli 2020 Landelijke richtlijn van de rechtspraak in het kader van fysiek horen in instellingen in Wvggz- en jeugdrechtzaken.
30 juni 2020 De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming zet in op opnieuw opstarten van fysieke zittingen.
26 juni 2020 Vanwege het coronavirus is besloten dat de meldplicht voor grensoverschrijdende constructies in Nederland ingaat op 1 januari 2021, in plaats van op 1 juli 2020.
26 juni 2020 De Rechtspraak heeft de Algemene regeling zaaksbehandeling Rechtspraak en de tijdelijke regelingen geactualiseerd
25 juni 2020 De minister van Justitie & Veiligheid en de minister voor Rechtsbescherming schetsen in een Kamerbrief de contouren aanpak achterstanden strafrechtketen.
25 juni 2020 De Rechtspraak en het Openbaar Ministerie hebben plannen gemaakt om de door de coronacrisis ontstane achterstanden bij strafzaken te lijf te gaan.
22 juni 2020 Minister Koolmees biedt de Tweede Kamer de Tweede tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-2) aan.
19 juni 2020 De Raad voor Rechtsbijstand verschaft meer informatie over de tegemoetkomingsregeling voor sociale rechtsbijstandverleners.
19 juni 2020 De minister voor Rechtsbescherming publiceert de Tegemoetkomingsregeling gesubsidieerde toevoegingenpraktijk van advocaten, mediators en bijzondere curatoren COVID-19-crisis.
15 juni 2020 Bezoek en verlof kan vanaf 16 juni weer op alle locaties, maakt DJI bekend.
4 juni 2020 Diverse rechtbanken maken bekend te starten met avondzittingen, zoals in Midden-Nederland en Rotterdam.
29 mei 2020 Vanaf 5 juni 2020 houdt het hof van discipline weer fysieke zittingen.
29 mei 2020 De Dienst Justitiële Inrichtingen start vanaf 2 juni gefaseerd met het versoepelen van de coronamaatregelen: bezoek en verlof wordt op kleine schaal weer mogelijk, meldt de minister voor Rechtsbescherming in een brief aan de Tweede Kamer.
28 mei 2020 Reactie van de NVJSA op berichtgeving van het Openbaar Ministerie over de afdoening van strafzaken middels strafbeschikkingen.
28 mei 2020 De Rechtspraak meldt dat per 1 juni de centrale (informatie)balies waar mogelijk weer toegankelijk worden.
27 mei 2020 De Raad voor Rechtsbijstand informeert over de tegemoetkomingsregeling voor sociale rechtsbijstandverleners.
25 mei 2020 Effective 1 June 2020, the Netherlands Comercial Court (NCC) courthouse will be accessible to lawyers and parties if the court orders a courtroom hearing.
25 mei 2020 De Afdeling advisering van de Raad van State geeft voorlichting over hoe coronamaatregelen zich verhouden tot de grondrechten van burgers, naar aanleiding van een verzoek van de Tweede Kamer.
25 mei 2020 De ministers van Justitie en Veiligheid en voor Rechtsbescherming beantwoorden Kamervragen over de juridische basis van de beperkende maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus.
20 mei 2020 Minister Dekker informeert de Tweede Kamer over het besluit van het kabinet om een extra regeling voor de sociale advocatuur te treffen.
20 mei 2020 De ministers en staatssecretarissen van Economische Zaken en Klimaat (EZK), Financiën en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) kondigen een tweede pakket noodmaatregelen aan.
20 mei 2020 The CCBE sounds the alarm bell for justice in Europe and calls to overcome urgently the current paralysis of judicial systems.
19 mei 2020 De ministers van Justitie en Veiligheid en voor Rechtsbescherming beantwoorden Kamervragen over fundamentele rechten in het strafrecht.
19 mei 2020 De VSAN publiceert de resultaten van de enquête Gevolgen coronamaatregelen voor sociale advocatuur.
19 mei 2020 De Rechtspraak verlengt de Algemene regeling zaaksbehandeling Rechtspraak tot 1 september 2020.
18 mei 2020 Het College voor de Rechten van de Mens publiceert een dossier coronavirus en mensenrechten.
15 mei 2020 Na het voorstel van de algemene raad van de NOvA tot halvering van de PO-punten, maakt ook de Raad voor Rechtsbijstand bekend dat advocaten in 2020 aan hun jaarlijkse PE-verplichtingen hebben voldaan indien zij de helft van de punten hebben behaald die voor een rechtsterrein zijn voorgeschreven.
15 mei 2020 De Hoge Raad geeft een update van de werkwijze i.v.m. het coronavirus.
11 mei 2020 De gerechtsgebouwen zijn aangepast aan de anderhalvemetersamenleving, meldt de Rechtspraak.
1 mei 2020 De Rechtspraak heeft de nieuwe tijdelijke regelingen per rechtsgebied gepubliceerd (voor de situatie vanaf 11 mei).
30 apr. 2020 De Rechtspraak heeft een Algemene regeling zaaksbehandeling Rechtspraak opgesteld met betrekking tot onder meer de aanwezigheid in de rechtszaal, de voorziening Veilig Mailen en besloten zittingen. De regeling geldt voorlopig t/m 19 mei 2020.
28 apr. 2020 The CCBE has published a new page on its website specificallly devoted to the impact of Covid 19 on Justice.
28 apr. 2020 De werkwijze van het College van Beroep voor het bedrijfsleven vanaf woensdag 29 april 2020.
24 apr. 2020 Het kabinet treft zes nieuwe belastingmaatregelen om met name ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen.
24 apr. 2020 Gerechtsdeurwaarders mogen gedurende de coronacrisis hun stukken afgeven door deze in iemands brievenbus te doen, zonder dat het ten koste gaat van de rechtsgeldigheid van deze stukken.
24 apr. 2020 De Verzamelwet COVID-19 Justitie en Veiligheid treedt in werking.
23 apr. 2020 Vanaf 11 mei zullen op beperkte schaal rechtszaken weer in fysieke aanwezigheid van procespartijen en verdachten in de zittingszaal worden behandeld. Het gaat om zaken waarin de fysieke aanwezigheid van procespartijen onmisbaar wordt geacht. Strafzaken, jeugd(straf)zaken en familiezaken hebben daarbij prioriteit, meldt de Rechtspraak.
23 apr. 2020 Rechtspraak gaat zoveel mogelijk door, ook onder de huidige omstandigheden. Dat stellen de Raad voor de rechtspraak, de rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges, de Hoge Raad en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in een gezamenlijke verklaring.
22 apr. 2020 De Raad voor Rechtsbijstand volgt de verlenging van de termijn van de landelijke coronamaatregelen tot en met dinsdag 19 mei 2020.
21 apr. 2020 De Raad van State adviseert over de Tij­de­lij­ke over­brug­gings­re­ge­ling zelf­stan­dig on­der­ne­mers (Tozo).
17 apr. 2020 De Kamer van Koophandel biedt ondernemers de corona regelingencheck.
17 apr. 2020 De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd over de brief Tweede voortgangsrapportage stelselherziening van het programma rechtsbijstand, inclusief de brief van de minister voor Rechtsbescherming aan de NOvA inzake extra steunmaatregelen voor de sociale advocatuur.
15 apr. 2020 De Autoriteit Persoonsgegevens heeft bij 13 veelgebruikte videobel-apps gekeken naar de belangrijkste privacyaspecten: keuzehulp privacy bij videobel-apps.
14 apr. 2020 Minister Dekker voor Rechtsbescherming informeert de Tweede Kamer over zijn antwoord op de brief van de NOvA inzake extra steunmaatregelen voor de sociale advocatuur.
14 apr. 2020 De beroepsopleiding advocaten organiseert tot en met week 28 van dit jaar geen fysieke onderwijsactiviteiten en biedt daarvoor in de plaats het onderwijs online aan.
10 apr. 2020 De Raad voor Rechtsbijstand geeft een overzicht van alle genomen maatregelen in het kader van de coronacrisis.
10 apr. 2020 The CCBE addresses the European Commission on the consequences of the COVID10 pandemic and the impact of the measures taken on the Rule of Law, access to justice, the cost of justice and lawyers.
9 april 2020 VNO-NCW en MKB-Nederland presenteren de coronacalculator waarmee ondernemers kunnen berekenen in hoeverre zij in aanmerking komen voor de overheidsmaatregelen en welke effecten die maatregelen hebben op hun financiële positie.
9 april 2020 Het Juridisch Loket verlaagt tijdelijk de belkosten van € 0,25 naar € 0,10 per minuut voor mensen die een juridische vraag hebben. Daarnaast hoeven zij geen contact op te nemen met het Juridisch Loket voor korting op de eigen bijdrage bij doorverwijzing naar een advocaat.
9 april 2020 De Af­de­ling be­stuurs­recht­spraak van de Raad van State geeft een update over de werk­wij­ze in de maand april.
8 april 2020 Ministers Dekker en Grapperhaus sturen spoedwetgeving naar de Tweede Kamer die het tijdelijk mogelijk maakt dat elektronische middelen worden gebruikt, waar nu nog fysieke overleg- en besluitvormingsprocedures zijn voorgeschreven.
7 april 2020 Om videozittingen en veilig mailen mogelijk te maken heeft de Raad voor de rechtspraak een regeling opgesteld.
6 april 2020 Ministers Grapperhaus en Dekker informeren de Tweede Kamer over de stand van zaken coronamaatregelen Rechtspraak en Openbaar Ministerie.
6 april 2020 De Centrale Raad van Beroep bericht over de werkwijze na 6 april tot en met 28 april 2020.
3 april 2020 De Raad van State heeft besloten om tot en met 28 april geen fysieke rechtszittingen van de Afdeling bestuursrechtspraak te houden. Voor urgente zaken kan een uitzondering worden gemaakt.
3 april 2020 Doordat de voorzieningen voor een telefonische (beeld)verbinding zijn uitgebreid, kunnen vanaf 7 april meer en ook andere soorten zaken dan de meest urgente op afstand worden behandeld. De Rechtspraak heeft hiervoor een algemene regeling opgesteld. Kijk voor de meest recente regelingen per rechtsgebied op de themapagina corona van de Rechtspraak.
3 april 2020 Het Hof van Discipline publiceert een tijdelijk procesreglement gedurende de coronaviruscrisis.
2 april 2020 De Dienst Justitiële Inrichtingen verlengt de eerder genomen maatregelen in alle DJI-inrichtingen tot en met 28 april 2020. Het gaat hierbij onder andere om opschorting van bezoek en verlof in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, detentiecentra en forensische zorg klinieken en vermindering van het aantal vervoersbewegingen naar rechtbanken.
31 mrt 2020 In overleg met het ministerie van Justitie en Veiligheid, de Nederlandse orde van advocaten en de Mediation federatie Nederland heeft de Raad voor Rechtsbijstand besloten tot de beleidsregel voor de verstrekking van een extra voorschot.
31 mrt 2020 De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stuurt een Kamerbrief over de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW).
31 mrt 2020 The General Court of the European Union announces a change to the judicial activities as a result of the coronavirus COVID-19 pandemic.
30 mrt 2020 Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid beantwoordt vragen over de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) en publiceert een infographic Tozo-regeling aanvragen.
27 mrt 2020 De voorwaarden om in aanmerking te komen voor de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo) zijn vandaag bekend gemaakt. De regeling voor zelfstandige ondernemers, onder wie zzp'ers, gaat komende week van start en geldt vooralsnog tot 1 juni.
26 mrt 2020 Om de productie van de rapportages in het Pieter Baan Centrum te kunnen garanderen, is het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie genoodzaakt de komende periode de capaciteit van het PBC te halveren.
25 mrt 2020 Minister Grapperhaus geeft antwoorden op Kamervragen over de gevolgen van het coronavirus voor de rechtspleging en de rechtsbescherming.
25 mrt 2020 De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming verruimt de reactietermijn voor schriftelijke beroepszaken tijdens de coronacrisis.
25 mrt 2020 De Rechtspraak heeft het overzicht met tijdelijke regelingen als aanvulling op de reguliere procesreglementen bijgewerkt. Hier staan nu tijdelijke regelingen voor civiel handelsrecht (rechtbanken en gerechtshoven), civiel familie- en jeugdrecht (rechtbanken en gerechtshoven) en civiel insolventie (gerechtshoven). 
25 mrt 2020 De Raad voor Rechtsbijstand geeft een nadere uitwerking van de extra maatregelen zittingstoeslag en uitbetaling EXU.
25 mrt 2020 De Raad voor de Rechtspraak maakt bekend dat gerechtsgebouwen ook na 6 april in principe gesloten blijven. Wel wordt het soort zaken dat inhoudelijk wordt behandeld langzaam uitgebreid.
25 mrt 2020 Met de bekendmaking van het Besluit videoconferentie wordt het mogelijk om in meer situaties binnen het strafproces videocommunicatie toe te passen.
24 mrt 2020 In overleg met de NOvA en het ministerie van Justitie & Veiligheid maakt de Raad voor Rechtsbijstand steunmaatregelen voor sociaal advocaten bekend.
23 mrt 2020 De Nederlandse orde van advocaten, Sociaal Werk Nederland, het Juridisch Loket, de Vereniging Sociale Advocatuur Nederland en de Raad voor Rechtsbijstand hebben gezamenlijk besloten om de start van de pilot 'Samenwerken in de eerstelijn' voor onbepaalde tijd uit te stellen.
20 mrt 2020 De NOvA en de Raad voor Rechtsbijstand zijn in gesprek over speciale financiële maatregelen. Naar verwachting zal de RvR begin volgende week extra maatregelen voor de sociale advocatuur publiceren.
20 mrt 2020 De Belastingdienst neemt speciale maatregelen voor ondernemers die een betalingsregeling willen treffen.
20 mrt 2020 Het kabinet maakt bekend dat de asielprocedure voor nieuwe asielzoekers wordt opgeschort: Uitwerking van de maatregelen in de asielketen met betrekking tot het coronavirus
18 mrt 2020 De Rechtspraak publiceert tijdelijke regelingen als aanvulling op de reguliere procesreglementen van de rechtbanken (familie en jeugd) en hoven (civiel). 
17 mrt 2020 Heeft u ondernemersvragen over het coronavirus? Neem dan contact op met het KVK-coronaloket: www.kvk.nl/coronaloket.
17 mrt 2020 Het kabinet stuurt een brief aan de Tweede Kamer met een noodpakket aan maatregelen om de economie, banen en inkomens te beschermen.
17 mrt 2020 De Rechtspaak informeert over de werkwijze van de centrale informatiebalie tijdens de sluiting: hoe dient u stukken in?
17 mrt 2020 De Raad voor Rechtsbijstand informeert over de afwijkende beoordeling voor aanvragen en declaraties van toevoegingen.
17 mrt 2020 De Dienst Justitiële Inrichtingen geeft een overzicht van veelgestelde vragen over het coronavirus.
17 mrt 2020 De Rechtspraak informeert over de gevolgen van de coronamaatregelen voor uit- en overleveringszaken.
17 mrt 2020 Tolk gewenst? TVcN adviseert conference call.
16 mrt 2020 De Rechtspraak geeft een overzicht van urgente zaken die wel worden behandeld.
16 mrt 2020 De Raad voor Rechtsbijstand overlegt met het ministerie van Justitie en Veiligheid, de Nationale Politie, het OM en de NOvA over de verlening van piketbijstand in de periode tot en met 6 april 2020. Bekijk de gevolgen voor strafpiketadvocaten.
16 mrt 2020 De brief van minister Grapperhaus van 15 maart over de maatregelen tot en met 6 april 2020 vraagt nadere aandacht. Daarover vindt vandaag nader overleg plaats, waarbij ook de NOvA samen met andere togaberoepen aanwezig is.
16 mrt 2020 The essential activities of the European Court of Human Rights will in principle be maintained and especially the handling of priority cases. For that purpose, teleworking has been put in place within the Court as a general rule, to
ensure the continuity of its tasks.
15 mrt 2020 Aanvullende corona maatregelen, beperkte dienstverlening IND.
15 mrt 2020 Reactie van het Openbaar Ministerie op het sluiten van gerechten.
15 mrt 2020 De Rechtspraak heeft besloten vanaf dinsdag 17 maart de rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges te sluiten. Urgente zaken gaan wel door.
15 mrt 2020 Minister Grapperhaus informeert de Tweede Kamer over maatregelen die tot en met 6 april 2020 zijn of worden genomen rond de rechtspleging, de migratieketen en de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke sancties.
13 mrt 2020 CPO-Dialogue besluit om alle verplichte onderdelen – zowel onderwijs als toetsen – van de Beroepsopleiding Advocaten t/m 4 april te annuleren.
13 mrt 2020 De Dienst Justitiële Inrichtingen treft preventieve corona-maatregelen.


Kijk voor de laatste adviezen en informatie over het coronavirus op de website van het RIVM.