Bijeenkomst NOvA-noodtelefoon

De NOVA organiseert op 21 september 2022 een besloten bijeenkomst voor advocaten die sinds 2019 de noodtelefoon van de NOvA hebben gebeld. Onder leiding van een ervaren crisisadviseur kunnen advocaten die een dreiging hebben ondervonden met vakgenoten spreken over (h)erkenning, nazorg, preventie en weerbaarheid.

Voor advocaten die zich de afgelopen jaren genoodzaakt zagen de NOvA-noodtelefoon te bellen, organiseert de NOvA op woensdag 21 september van 15.00 tot 18.00 uur in Den Haag een besloten bijeenkomst. Deze staat onder de deskundige leiding van senior crisisadviseur Ine Spee van het gespecialiseerde instituut ARQ IVP.

Ervaringen delen
Tijdens deze bijeenkomst kunnen advocaten ervaringen delen en met elkaar uitwisselen hoe zij deze lastige situatie privé en zakelijk doorstaat of hebt doorstaan. Wat betekent een bedreiging voor uw directe omgeving? Wat als kinderen zich angstig gaan voelen door het beroep van hun ouders? Hoe ga je om met onverwachte situaties zoals onaangekondigd bezoek? Hoe open moet of kan je zijn binnen je kantoorsituatie? Heeft u tips voor beroepsgenoten of wilt u reflecteren op uw situatie met advocaten die een vergelijkbare situatie hebben doorgemaakt of nog doormaken, dan bent u van harte welkom.

Aanmelden
Advocaten die de afgelopen jaren de noodtelefoon van de NOvA hebben gebeld, hebben een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Heeft u die niet ontvangen, maar zou u toch graag de bijeenkomst willen bijwonen, dan kunt u uw verzoek tot deelname kenbaar maken via communicatie@advocatenorde.nl.