Weerbaarheidstraining Noord-Nederland

In samenwerking met lokale orden organiseert de NOvA weerbaarheidstrainingen voor advocaten in verschillende arrondissementen. De eerste vindt plaats op 13 september 2022 in Noord-Nederland.

In deze training ligt de nadruk op de-escalerend werken in relatie tot emoties en veiligheidsbewustzijn. Er wordt aandacht besteed aan het omgaan met eigen en andermans emoties tijdens praktijksituaties, zoals agressiviteit en boosheid. Ook intimidatie en bedreiging komen aan bod. Daarnaast richt de training zich op het herkennen van statische en dynamische voorbereidingshandelingen door middel van het SAFER-principe en inzichten in contra- en anti-observatie. Na het volgen van de training bent u in staat om bewuster veiliger te werken in uw privé- en werkomgeving.

Datum en locatie
De training vindt plaats op dinsdag 13 september 2022 van 10:00 tot 17:00 uur (inclusief lunch) bij Hotel Van der Valk in Assen. 

Inschrijven weerbaarheidstraining Noord-Nederland