Wat wordt er van de school verwacht?

Voor het komende schooljaar is de NOvA op zoek naar nieuwe basisscholen zodat we de kinderen van groep 8 op een leuke en speelse wijze kunnen informeren over het werk van de advocaat, het recht en de wet.

Het project ‘Advocaat voor de klas’ bestaat uit een workshop, tijdschrift en een oefenrechtbank. De workshop en de oefenrechtbank duren beide ongeveer 2 uur en vinden plaats op een vrijdag. De workshop wordt gegeven door Lars Hogendoorn van de JuniorJurist Academie met de advocaat als eregast. De school hoeft hier alleen tijd voor vrij te maken.

Na afloop van de workshop wordt aan de scholieren het tijdschrift Recht & Wet overhandigd. Het is de bedoeling dat het tijdschrift (klassikaal) in circa vier weken wordt behandeld, zodat de kinderen voldoende achtergrondinformatie hebben voor de oefenrechtbank. De leerkracht kan zich hiervoor eenvoudig voorbereiden door middel van een lerarenhandleiding. 

De NOvA hoort graag welke school interesse en tijd heeft. Mail de naam van de school en de contactgegevens van de leerkracht van groep 8 naar advocaatvoordeklas@advocatenorde.nl. De NOvA zal contact opnemen met de school en met de advocaat om het project verder in te plannen.

Meer informatie via advocaatvoordeklas@advocatenorde.nl