Draag een school aan

Draag een school aan

Ook kunt u zelf een basisschool aandragen, bijvoorbeeld de school van uw kinderen. Let op: het gaat specifiek om leerlingen uit groep 8 van de basisschool (maximaal 1 groep per school). Mocht ‘uw’ school worden geselecteerd, dan laten wij zo spoedig mogelijk weten wat er van u en de school wordt verwacht. N.B. Momenteel is er wegens enorme animo een wachtlijst van scholen. 

Meer informatie via advocaatvoordeklas@advocatenorde.nl