Wet- en regelgeving

Juridische databank

Wetgevingsadviezen

​De Nederlandse orde van advocaten en het dekenberaad hebben de Minister voor Rechtsbescherming geschreven over de evaluatie van de ​Wpta. De brief​ treft u aan in bijgevoegd pdf-document.​

Mijn Documentenlijst

  • Uw documentenlijst is leeg.