Wetgevingsadvisering

De NOvA telt 17 adviescommissies wetgeving, verdeeld over bijna alle disciplines van het recht, die aan de algemene raad advies uitbrengen over wetsvoorstellen.

Alle wetgevingsadviezen van de adviescommissies van de NOvA en beslissingen van de algemene raad zijn te vinden in de juridische databank.

Op de pagina Werken bij worden met enige regelmaat vacatures geplaatst voor advocaten die deel willen nemen aan een adviescommissie. De onderstaande adviescommissies zijn momenteel ingesteld:

 • adviescommissie arbeidsrecht
 • adviescommissie belastingrecht
 • adviescommissie Beroepsopleiding Advocaten
 • adviescommissie bestuursrecht
 • adviescommissie burgerlijk procesrecht
 • adviescommissie familie- en jeugdrecht
 • adviescommissie huurrecht
 • adviescommissie insolventierecht
 • adviescommissie intellectuele eigendom
 • adviescommissie mededinging
 • adviescommissie mediation
 • adviescommissie pensioenrecht
 • adviescommissie rechtsstatelijkheid
 • adviescommissie strafrecht
 • adviescommissie verzekeringsrecht
 • adviescommissie vreemdelingenrecht
 • Gecombineerde commissie vennootschapsrecht