Wet- en regelgeving

Wetgevingsadvisering

Wetgevingsadvisering

De NOvA telt 16 adviescommissies wetgeving, verdeeld over bijna alle disciplines van het recht, die aan de algemene raad advies uitbrengen over wetsvoorstellen.

Alle wetgevingsadviezen van de adviescommissies van de NOvA en beslissingen van de algemene raad zijn te vinden in de juridische databank.

Recent verschenen wetgevingsadviezen:

Procesreglement Wet homologatie onderhands akkoord
Adviescommissie insolventierecht, 2 juli 2020
Midterm review en derde voortgangsrapportage stelselherziening rechtsbijstand
Algemene raad, 26 juni 2020
Voorontwerp Wet deelgezag
Adviescommissie familie- en jeugdrecht, 19 juni 2020
Tijdelijke Betalingsuitstelwet 2020
Adviescommissie insolventierecht, 11 juni 2020
Tijdelijke wet maatregelen COVID-19
Adviescommissies rechtsstatelijkheid, bestuursrecht en strafrecht, 4 juni 2020