1nov

Aangepaste beleidsregels per 1 november 2018

Op 1 november 2018 zijn vier beleidsregels gewijzigd: detachering, kantoorhouden buiten Nederland, onderwijs en toetsen BA en subsidies NOvA.

Naar aanleiding van het wijzigingsbesluit beleidsregels 2018 zijn de onderstaande beleidsregels aangepast: 

Beleidsregel detachering
Beleidsregel kantoorhouden buiten Nederland
Beleidsregel onderwijs en toetsen BA
Beleidsregel subsidies NOvA

De bijbehorende aangepaste formulieren staan bij elke beleidsregel én overzichtelijk bij elkaar.
De actuele wet- en regelgeving en de wijzigingsbesluiten vindt u op regelgeving.advocatenorde.nl.

2018