Nieuwsoverzicht

Nieuwsberichten

8mrt

Algemeen deken in hoger beroep in zaak geheimhoudertelefoon

Algemeen Deken Johan Rijlaarsdam gaat in hoger beroep in de zaak van een advocaat die zijn geheimhoudertelefoon aan een derde ter beschikking stelde. In deze zaak oordeelde de tuchtrechter dat er in strijd met de verordening op de nummerherkenning is gehandeld en legde een waarschuwing op.

De algemeen deken is van mening dat de raad een breder afwegingskader had moeten hanteren. Behalve in strijd met de verordening is ook in strijd met de betamelijkheid gehandeld en zijn wettelijke kernwaarden van de advocatuur, zoals integriteit, overtreden.

De geheimhoudertelefoon is een belangrijk instrument om de vertrouwelijkheid van de communicatie tussen cliënt en advocaat te waarborgen. Advocaten moeten daar prudent en integer mee omgaan. In het belang van een goed functionerende beroepsgroep en voor het vertrouwen van de samenleving in de advocatuur, acht Rijlaarsdam het van groot belang dat er streng tegen misbruik van de geheimhoudertelefoon wordt opgetreden. Daarom maakt hij gebruik van zijn bijzondere bevoegdheid als algemeen deken en wordt de zaak aan het hof van discipline voorgelegd.

Rijlaarsdam: “Het gesprek tussen cliënt en advocaat moet altijd in volledige vertrouwelijkheid kunnen plaatsvinden, ook via de telefoon. Dáár is de geheimhoudertelefoon voor. Het is onacceptabel als lichtzinnig met dit belangrijke instrument wordt omgesprongen. Doe je dat toch en geef je je geheimhoudertelefoon uit handen, zoals in dit geval aan een verdachte, dan is dat tuchtrechtelijk verwijtbaar. Daar hoort een stevige tuchtrechtelijke sanctie bij. Daarom vraag ik het hof van discipline hier naar te kijken.”

Dekenappel

Naast de klager, in deze zaak is dat de lokale deken, kan ook de algemeen deken van de Nederlandse orde van advocaten hoger beroep instellen van beslissingen van de raad van discipline. Van deze bijzondere bevoegdheid, het zogenaamde dekenappel, wordt slechts spaarzaam gebruik gemaakt.

In de zaak waar de algemeen deken nu op ingrijpt was het onderzoek van de lokale deken afgerond, is er een klacht bij de tuchtrechter ingediend en heeft de raad van discipline, waarin ook een onafhankelijke rechter zitting heeft, uitspraak gedaan. Ook de lokale deken (toezichthouder op de advocatuur) is in hoger beroep gegaan omdat volgens de toezichthouder de maatregel die de tuchtrechter in eerste aanleg heeft opgelegd, te licht is. Het dekenappel van Rijlaarsdam ondersteunt de aanpak van de lokale deken.

2019