24mei

Dilemma: Goed geïnformeerd

Neemt u originele financiële stukken van uw cliënt in ontvangst als hij daarom vraagt?

IStock-1130500440 archiefHet dilemma:

‘Ik sta een cliënt bij in een echtscheidingszaak. Ik heb hem gevraagd om enkele financiële stukken die ik nodig heb voor onder meer de alimentatieberekening. De dag erna staat cliënt aan de deur met een aantal ordners met daarin zijn financiële administratie. Hij vertelt dat de Belastingdienst hem onlangs heeft gevraagd om nadere informatie over zijn inkomsten, maar dat hij die informatie niet gaat verstrekken, dus dat de stukken voorlopig bij mij kunnen blijven. Wat doe ik?’

Maak uw keuze uit de mogelijke antwoorden in de DilemmApp en laat eventueel een reactie achter.

Heeft u de app nog niet gedownload? Deze is gratis te downloaden via Google of Apple. Wachtwoord: Advocaat! 

Na twee weken verschijnt de slotopmerking van de NOvA bij de reacties in de DilemmApp. U ziet dan hoeveel collega's het met u eens waren of welke andere oplossingen men zag. 

Wanneer u minimaal drie dilemma's heeft ingevuld verschijnt uw persoonlijke profiel in de app. Bent u bijvoorbeeld meer een 'politicus' of een 'idealist'? 

2022