10mei

Dilemma: (Te) dure principes?

Zou u als sociaal advocaat betalende zaken naast toevoegingszaken doen als de financiële situatie van het kantoor waar u werkt steeds nijpender wordt?

IStock-piggy Het dilemma:

‘Ik ben sociaal advocaat en werk al tien jaar bij hetzelfde kantoor. Het kantoor is opgericht als sociaal kantoor en er is bewust voor gekozen alleen toevoegingszaken te doen en geen betalende zaken. De laatste tijd wordt de financiële situatie van het kantoor steeds nijpender. Diverse collega's zijn vertrokken om voor zichzelf te beginnen en betalende zaken te gaan doen en ook zijn abonnementen op juridische bibliotheken opgezegd. Advocaten in mijn kennissenkring die geen toevoegingszaken doen, vinden het raar dat ik niet een paar betalende zaken doe: ''Je bent toch ondernemer!'' Bij de komende kantoorvergadering, zal worden gestemd over de vraag of ieder verplicht een aantal betalende zaken moet gaan doen. Wat doe ik?’

Logo DilemmApp 2020

Maak uw keuze uit de mogelijke antwoorden in de DilemmApp en laat eventueel een reactie achter.

Heeft u de app nog niet gedownload? Deze is gratis te downloaden via Google of Apple. Wachtwoord: Advocaat! 

Na twee weken verschijnt de slotopmerking van de NOvA bij de reacties in de DilemmApp. U ziet dan hoeveel collega's het met u eens waren of welke andere oplossingen men zag. 

Wanneer u minimaal drie dilemma's heeft ingevuld verschijnt uw persoonlijke profiel in de app. Bent u bijvoorbeeld meer een 'politicus' of een 'idealist'? 

2022