15dec

Dilemma: vriendendienst?

Een vriend vraagt om juridische hulp bij een financieel geschil met zijn zakenpartner. Hij kan uw hulp goed gebruiken, maar is het wel verstandig om hem te helpen? Wat zou u doen?

VriendendienstHet dilemma:
'Ik ben advocaat op een middelgroot kantoor. Een goede vriend van mij heeft een financieel geschil met zijn zakenpartner. Van de advocaat van zijn zakenpartner ontvangt hij een stevige brief waarin gesteld wordt dat hij stiekem bedrijfsgelden aan zichzelf zou hebben overgemaakt. Mijn vriend meldt zich woedend bij mij. Hij meent dat hij ten onrechte van verduistering wordt beschuldigd. Hij wil verder niets kwijt over de zaak, maar stelt ‘dat hij er samen met zijn zakenpartner wel uit zal komen’. Hij is echter bang dat diens advocaat op een procedure zal aansturen en vraagt mij of ik een klacht tegen deze advocaat wegens onnodig grievende uitlatingen wil indienen, om op die manier tijd te kunnen winnen voor het vinden van een oplossing. Wat doe ik?'

Maak uw keuze uit de mogelijke antwoorden in de DilemmApp en laat eventueel een reactie achter. Deelname aan de app is anoniem en niet herleidbaar tot personen / telefoonnummers.

Logo DilemmApp 2020 Heeft u de app nog niet gedownload? Deze is gratis te downloaden via Google of Apple. Wachtwoord: Advocaat! 

Na twee weken verschijnt de slotopmerking van de NOvA bij de reacties van het dilemma in de DilemmApp. U ziet dan hoeveel collega's het met u eens waren of welke andere oplossingen men zag. 

Wanneer u minimaal drie dilemma's heeft ingevuld verschijnt uw persoonlijke profiel in de app. Bent u bijvoorbeeld meer een 'politicus' of een 'idealist'? 

2022