30jun

Enquête Platform Diversiteit & Inclusie

Hoe actueel is het onderwerp diversiteit en inclusie nu eigenlijk binnen de advocatuur? Iedere advocaat heeft met het onderwerp te maken, de een alleen net iets meer dan de ander. Diversiteit ziet niet enkel op kleur of afkomst, maar bijvoorbeeld ook op gender, handicap en seksualiteit (LGBT+). Het platform Diversiteit & Inclusie wil graag meer inzicht krijgen in de verschillende ervaringen binnen de balie over dit onderwerp.

Diversiteit - iStock-855021852Om deze reden doen wij deze bijzondere uitvraag waarin ook bijzondere persoonskenmerken zijn opgenomen. Graag nodigen we u uit tot het invullen van de enquête (maximaal 15 minuten). U kunt reageren tot uiterlijk 27 september.

‘Ik zie geen kleur.’ ‘Een van mijn beste vrienden is homo.’ ‘Voor mij ben jij gewoon een Nederlander.’ ‘Bij ons komt het niet voor, wij hanteren een diversiteitsbeleid.’ ‘Maak je het niet groter dan het is?’ ‘De vrouwelijke advocaten op ons kantoor hebben gewoon andere prioriteiten.’

Platform Diversiteit & Inclusie
De NOvA onderstreept het belang van gelijke kansen, diversiteit en inclusie. Vanuit maatschappelijk oogpunt, maar ook omdat omarming van deze principes tot een verrijking van de advocatuur zelf leidt. Met het Platform Diversiteit & Inclusie (opgericht begin 2021) wil de NOvA een inclusieve en diverse balie bevorderen.

Doe mee aan de enquête
Het invullen van de enquête kost maximaal 15 minuten. Tussentijds kunt u niet opslaan om later verder te gaan. De enquête is anoniem. De antwoorden worden vertrouwelijk behandeld. U kunt de enquête invullen tot uiterlijk 27 september.
Indien u uw persoonlijke verhaal met ons wilt delen of heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met Megteld de Regt, beleidsadviseur NOvA via m.deregt@advocatenorde.nl.

Alvast hartelijk dank voor het invullen van de enquête. Na de zomer kunt u de resultaten lezen op deze website.

Button Enquete

 

2021