21jan

Financiële Bijdrage 2016

Zoals gebruikelijk wordt in januari 2016 de factuur toegestuurd voor de financiële bijdrage 2016. Dit jaar wordt deze factuur digitaal toegestuurd.

Elke advocaat ontvangt de factuur op diens persoonlijke e-mailadres zoals dat bij de NOvA bekend is. U kunt in de periode 21-25 januari een e-mail verwachten met als onderwerp 'FB 2016' afkomstig van de NOvA, vanaf het e-mailadres novaifr@advocatenorde.nl. Bij deze mail is de factuur als bijlage bijgevoegd.

Heeft u de factuur voor de financiële bijdrage 2016 niet als bijlage via de e-mail ontvangen, of kunt u de bijlage niet openen, stuur dan een bericht naar fin.admin@advocatenorde.nl met vermelding van uw BAR-nummer. De factuur wordt dan zo snel mogelijk nagestuurd.

De hoogte van de financiële bijdrage voor het jaar 2016 bedraagt voor:
• categorie 1: € 790
• categorie 2: € 259

De criteria voor indeling in categorie 1 of 2 vindt u in artikel 2 van de Regeling op de advocatuur.

2016