13dec

Financiële bijdrage 2019 vastgesteld

Vandaag heeft het college van afgevaardigden het Besluit financiële bijdrage 2019 vastgesteld. Dit betekent dat de financiële bijdrage voor advocaten in categorie 1 voor komend jaar € 869 bedraagt. Voor categorie 2 is dit € 285.

De stijging van de financiële bijdrage met 10% is het gevolg van de structurele doorberekening van de kosten van tuchtrechtspraak door de staat aan de NOvA (artikel 46a Advocatenwet).

Financiele bijdrage 2019Zelf aanpassen: inkomenscategorie
Staat u op 1 januari 2019 langer dan drie jaar op het tableau en was uw bruto inkomen in 2017 € 37.000 of minder, dan komt u in aanmerking voor de lage categorie 2. Is dit op u van toepassing? Geef dat dan aan in Mijn Orde. Dat kan nog tot 31 december 2018.

Digitale factuur
In januari 2019 ontvangen alle advocaten die op 1 januari 2019 staan ingeschreven de digitale factuur voor de financiële bijdrage. Hiervoor maken wij gebruik van het zakelijke e-mailadres dat in Mijn Orde geregistreerd staat. Wij raden u aan uw e-mailadres te checken en indien nodig aan te passen via het tabblad ‘Wijzigingen doorgeven’.

2018