21jan

Financiële bijdrage na inschrijving op het tableau

Elke advocaat die op 1 januari jl. op het tableau stond ingeschreven, heeft deze week de digitale factuur voor de financiële bijdrage ontvangen. Nieuw vanaf dit jaar is dat ook advocaten die gedurende het jaar worden beëdigd een evenredig deel van de financiële bijdrage verschuldigd zijn. Op die manier dragen ook nieuwe advocaten vanaf het moment van inschrijving in redelijkheid bij aan de kosten die de NOvA als beroepsorganisatie maakt voor de advocatuur als geheel.

Financiele bijdrage 2021Concreet betekent dit dat advocaten die in het eerste kwartaal op het tableau worden ingeschreven de volledige financiële bijdrage voor dat jaar verschuldigd zijn. Voor advocaten die in het tweede, derde of vierde kwartaal worden beëdigd geldt een percentage van respectievelijk 75%, 50% en 25%. Advocaten die dit betreft ontvangen hiervoor na hun beëdiging een factuur van de NOvA.

Op 3 december 2020 heeft het college van afgevaardigden hiertoe en tot de daarbij horende aanpassing van de Voda besloten.

2021