8jan

Gewijzigde regelgeving per 1 januari 2019

Met ingang van 1 januari 2019 zijn er wijzigingen doorgevoerd in de regelgeving.

De actuele wet- en regelgeving en de wijzigingsbesluiten vindt u op regelgeving.advocatenorde.nl. In de onderstaande regelgeving zijn wijzigingen doorgevoerd:

Verordening op de advocatuur (naar aanleiding van de Wijzigingsverordening kwaliteitsbevorderende maatregelen, de Wijzigingsverordening verlenging Experiment letsel- en overlijdensschadezaken, de Wijzigingsverordening beroepsaansprakelijkheidsverzekering en het Wijzigingsbesluit toelichting beroepsaansprakelijkheidsverzekering)

Regeling op de advocatuur (naar aanleiding van de Veegregeling 2018 en de Wijzigingsregeling kwaliteitsbevorderende maatregelen)

Besluit financiële bijdrage 2019

Mandaatbesluit AR 2015 (naar aanleiding van het Wijzigingsbesluit mandaat AR 2018)

Mandaatbesluit AS 2015 (naar aanleiding van het Wijzigingsbesluit mandaat AS 2018)

Examenreglement beroepsopleiding advocaten oktober 2015 (naar aanleiding van het Wijzigingsbesluit examenreglement 2018)

 

2019