23nov

Informatie over invoering scenario Van der Meer per 1 januari 2022

Komend jaar voert de Raad voor Rechtsbijstand (RvR) - in lijn met scenario 1 van de commissie Van der Meer - de nieuwe vergoedingen voor gefinancierde rechtsbijstand in. Per 1 januari 2022 worden voornamelijk de vergoedingen die stijgen aangepast.

Gefinancierde rechtsbijstand weegschaal eurosDe aanbevelingen van Van der Meer die een verlaging van de vergoeding inhouden, voert de RvR per 1 juli 2022 in.

De RvR treft momenteel voorbereidingen voor de invoering van de nieuwe puntentoekenning. Op de website van de RvR vindt u meer informatie over de nieuwe vergoedingen en het tijdspad van de aanpassingen. Ook kunt u hier zien welke vergoedingen worden verhoogd, en welke conform scenario 1 van Van der Meer worden verlaagd. Ook heeft de RvR een e-mailadres geopend voor sociaal advocaten die vragen hebben over de invoering.

Zie ook:
Invoering scenario 1 rapport Commissie Van der Meer (RvR)
Kamerbrief over verbetering vergoedingen voor rechtsbijstandverleners in het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand
Gevolgen Prinsjesdag voor sociale advocatuur
Kabinet investeert in rechtshulp

2021