6sep

Invoering 900-puntengrens brengt toegang tot het recht in gevaar

Met het oog op het algemeen overleg over gefinancierde rechtsbijstand op 8 september heeft de NOvA in een brief aan de Tweede Kamer wederom de rampzalige gevolgen van de voorgestelde 900-puntengrens onder de aandacht van de politiek gebracht.

Met dit voorstel van het kabinet is de sociaal advocatuur niet meer in staat het werk te doen. Eén van de belangrijkste pijlers van ons rechtsstelsel, de toegang tot het recht, komt hiermee voor min- en onvermogenden ernstig in gevaar.

Lees de hele brief en het laatste nieuws over rechtsbijstand op rechtsbijstandjuistnu.nl. Bekijk ook de tijdlijn met de inzet van de NOvA voor een duurzaam stelsel van gefinancierde rechtsbijstand.

Belactie AR gefinancierde rechtsbijstand

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AR-leden Bart van Tongeren (algemeen deken), Bert Fibbe, Leonard Böhmer en Bernard de Leest (portefeuillehouder gefinancierde rechtsbijstand) belden op 5 september met advocaten die op toevoegingsbasis werken over de impact van de bezuinigingsplannen op hun praktijk.

 

2016