10jan

Liquidatietarieven kanton geïndexeerd

Per 1 januari 2019 zijn de liquidatietarieven kanton voor het eerst in veertien jaar geïndexeerd. Het Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel, Kanton & Toezicht (LOVCK&T) heeft daartoe een voorstel gedaan, waarmee de NOvA akkoord is gegaan.

De indexaties per 1 januari 2019 bedragen 20,1%, net zoals bij de liquidatietarieven voor rechtbanken en gerechtshoven. Het nieuwe tarief geldt in procedures bij de rechtbank voor alle zaken waarin vanaf 1 januari 2019 vonnis wordt gewezen. Het LOVCK&T is met de NOvA overeengekomen dat het LOVCK&T in het vervolg (eens in de twee jaar) de liquidatietarieven zal indexeren.

2019