25feb

Ministerie van VenJ in gebreke bij verbetering stelsel van gefinancierde rechtsbijstand

Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft in de herziening van het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand tot nu toe volstrekt onvoldoende aandacht voor de inbreng van de advocatuur.

De Nederlandse orde van advocaten vindt dat het ministerie hiermee in gebreke blijft. Dat staat in de brief van de NOvA aan de minister. De hierin vermeldde zorgen en bezwaren zal de algemeen deken op 29 februari ter sprake brengen in het overleg met minister Van der Steur.

De NOvA ziet in de contouren van de uitwerking door de commissie Wolfsen fundamentele knelpunten. Dit geldt specifiek ten aanzien van de inrichting van de eerste lijn en de positie van de advocaat, het strafrecht en het echtscheidingsrecht. Indien deze contouren onverhoopt zouden worden overgenomen in een kabinetsstandpunt, dan zal de NOvA zich daar fel tegen verzetten, met alle middelen die haar ter beschikking staan.

De NOvA roept de minister dan ook op om op korte termijn een inhoudelijk vervolgoverleg te organiseren voor alle binnen het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand actieve organisaties; een overleg waarin daadwerkelijk ruimte wordt geboden om op basis van ervaring en expertise gezamenlijk stappen te zetten naar een duurzaam stelsel.

2016